Ureditveni načrt za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas

Status: veljaven

V ureditvenem načrtu se rešuje ureditev proizvodno poslovnega kompleksa Avtogalant. Z novimi ureditvami je predlagana pozidava in delitev površin po namembnostih.

Odlok o ureditvenem načrtu za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas

Uradni list RS, št. 59/98 in 59/98.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas, Uradni list RS, št. 59/98.

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

nazaj