Zazidalni načrt Župnca 1

Status: veljaven

Površina območja zazidalnega načrta meri 5.95 ha. V območje predvidene pozidave sodi tudi del obstoječe pozidave ob Ljubljanski cesti in na Župnci ter območje lokalne ceste. Območje se ureja kot stanovanjska soseska, delno poslovno-stanovanjska ob lokalni in glavni cesti. Predvidene so novogradnje se prilagajajo obstoječi gradnji in so dovoljene le do gradbene linije ter pomenijo zapolnitev cenzur v obstoječi grajeni strukturi.

Odlok o zazidalnem načrtu Župnca 1

Uradni list RS, št. 84/02.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.


Datoteke

nazaj