Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720

Status: razveljavljen

S tem prostorskim aktom se rekonstruira Šmarješko cesto (G2-105/259) od km 0.000 do km 0.720 in sicer tako, da se
razširi obstoječe vozišče , zgradi hodnik za pešce in kolesarske steze, uredi avtobusna postajališča, javno razsvetljavo ter križišča in ostale priključke.

Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720

Uradni list RS, št. 46/03101/09-OPN MONM, 102/12-DPN in Dolenjski uradni list, št. 16/22-OPN MONM.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09 (140. člen);
  2. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.

Predpis, ki dani predpis razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM- z dnem 29. 7. 2022

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

nazaj