zemljevid krajevnih skupnosti

Avtobusno postajališče v Birčni vasi

datum: 20. 05. 2020

Izgradnja avtobusnega postajališča v Birčni vasi

ZAČETEK GRADNJE AVTOBUSNEGA OBRAČALIŠČA IN POSTAJALIŠČA V BIRČNI VASI

 

Birčna vas, 22.4.2020

V središču vasi Birčna vas, pri »vaški šterni« so pričeli z gradnjo avtobusnega postajališča.

Te dni so izvajalci pričeli z izgradnjo novega avtobusnega postajališča v središču Birčne vasi. Gradnja postajališča je bila nujno potrebna zaradi prometne varnosti, hkrati pa nastaja center vasi z razsvetljavo.

Dosedanje postajališče za avtobuse je bilo na robu zelo prometne ceste. Krožno postajališče izven ceste  je bila najboljša možna rešitev za varen postanek avtobusov. S tem bo odpravljena nevarna točka z regionalne ceste, urejen ekološki otok, ohranjena vaška šterna in tudi polepšano središče Birčne vasi.

Foto: Pričetek gradnje

Birčna vas, 18.5.2020

Gradnja avtobusnega obračališča in postajališča v Birčna vas, pri »vaški šterni« lepo napreduje.

Obračališče že kaže svojo podobo. Navozili so veliko materiala in ga sproti utrjevali. Vgradili so cevi za odvodnjavanje in pripravljajo potrebno infrastukturo za postajališče. Zaradi delovišča je promet v središču vasi usmerjan s semaforjem izmenično le po enem voznem pasu

Bogdan Mali, Majda M.

novice

29. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 10. redne seje Sveta KS Birčna vas

Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti, pregled zapisnikov 8. in 9. seje sveta ter realizacija sklepov 2. Širokopasovno omrežje 3. Sestanek pri županu MO Novo mesto 4. Gradnja AP Birčna vas 5. Prometna varnost pri osnovni šoli Birčna vas 6. Ohranjanje čiste narave - čistilna akcija 7. Razno

več >

07. junij, KS Birčna vas

Širokopasovno omrežje v KS Birčna vas

Obvestilo in pojasnilo podjetja Telekom v zvezi z gradnjo širokopasovnega omrežja na področju KS Birčna vas

več >

20. maj, KS Birčna vas

Zbiranje odpadnega jedilnega olja

Novo mesto, 13.05.2020 Sporočilo za krajevno skupnost! Sporočamo vam, da je Komunala Novo mesto, d.o.o. v letu 2020 pričela z izvajanjem dvoletnega projekta »Zbirajmo odpadno jedilno olje – na bolje«, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. V sklopu projekta med drugim postavljamo tudi 15 uličnih zbiralnikov ...

več >

20. maj, KS Birčna vas

Avtobusno postajališče v Birčni vasi

Izgradnja avtobusnega postajališča v Birčni vasi

več >

18. april, KS Birčna vas

Zapisnik 9. redne seje Sveta KS Birčna vas

Pregled realizacije projektov in obvestilo glede izgradnje širokopasovnega omrežja

več >

19. februar, KS Birčna vas

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 8. redne seje sveta KS Birčna vas dne, 05.02.2020 Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti. ter pregled zapisnika 7. seje in realizacija sklepov 2. Finančno poročilo 3. Poročilo o opravljenem delu v letu 2019 4. Plan dela za leto 2020 5. Informacija o ostalih aktivnostih 6. Varnost v naši KS – vabljen predstavnik policije 7. RAZNO

več >

13. februar, KS Birčna vas

Vlak ne piska več

Vlak ne piska več, zapornice na prečenju proge proti Uršnim selom.

več >

13. januar, KS Birčna vas

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 7. redne seje sveta KS Birčna vas z dne 30.10.2019 Dnevni red: 1. Ugotovitev prisotnosti ter pregled zapisnika 6. redne seje 2. Športno društvo Birčna vas 3. Informacije o ostalih aktivnostih 4. Razno

več >

25. september, KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 6. redne seje sveta KS Birčna vas Dnevni red 1.Ugotovitev prisotnosti in pregled ter potrditev zapisnika 5. redne seje 2. Aktualne zadeve 3. Razno

več >

23. junij, KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

Zapisnik 5. redne seje sveta KS Birčna vas

več >