soseska_cover2.png

Pridružite se čistilni akciji Očistimo sosesko

on 2021-03-27

Location: Novo mesto

V soboto, 27. marca 2021, se bo v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto odvila tradicionalna čistilna akcija Očistimo sosesko. K sodelovanju v čistilni akciji Mestna občina vabi vse občane in občanke, z namenom, da tudi letos s skupnimi močmi poskrbimo za urejeno sosesko, parke in sprehajalne poti.

V sodelovanju s Komunalo Novo mesto pripravljamo tradicionalno čistilno akcijo, v kateri so se nam letos pridružili še partnerji Europe Direct Novo mesto in Skupna občinska uprava občin Dolenjske. Letos smo na občini na podlagi pobud občanov nadgradili projekt, pri katerem želimo s pravimi zgledi in preventivnimi nadzori spodbuditi zavedanje, da je pomembno, v kakšnem okolju vsi skupaj živimo.

Partner Europe Direct Novo mesto, ki deluje v okviru Razvojnega Centra Novo mesto, k zelenim dejanjem poleg občanov poziva tudi podjetja, ki lahko tudi kakšen dan prej ali kasneje poskrbijo za čisto okolico podjetja. Europe Direct pripravlja tudi posebno akcijo, v kateri zbirajo najbolj zelene fotografije očiščenih sosesk.

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOUOD) bo v sklopu akcije pri subjektih, ki izvajajo gostinsko dejavnost preverila ali so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki in ali posedujejo zabojnike za komunalne odpadke. Prav tako se bo v okviru akcije vršil nadzor nad ravnanjem s komunalnimi odpadki na skupnih zbiralnicah in ekoloških otokih iz strani občanov. Nadzor SOUOD se bo izvajal na pobudo občanov, ki še posebej v zadnjem času opažajo prepolne ekološke otoke, tudi kot posledico večjih količin odpadkov zaradi dostav prehrane v času epidemije.

Akciji se pridružujejo tudi krajevne skupnosti - KS Bršljin se bo tako lotila pogozdovanja gozda, s katerim bodo pomladili gozd v mestni hosti v Cegelnici. Ta gozd sodi med mestne gozdove s posebnim namenom in je strogo zaščiten zaradi svoje izjemne socialne in ekološke funkcije. V akciji bo sodelovalo okoli 30 prostovoljcev, ki bodo v treh skupinah posadili 1400 bukovih in smrekovih sadik. Akcijo je sicer Območno združenje Rdečega križa želelo izpeljati že v preteklem letu, kar je bilo zaradi razglašene epidemije onemogočeno. 

Podjetje Komunala Novo mesto bo v sklopu akcije preverila in počistila določena območja, na katerih so v zadnjem obdobju občani opažali večje količine odpadkov. Gre predvsem za območja ob cestah in na kolesarskih poteh.

Vse občane vabimo, da se v skladu z ukrepi udeležijo čistilne akcije, ter pripomorejo k urejeni okolici. Organizirano čiščenje okolja ima tudi veliko sporočilno moč in poziv k še večjemu ozaveščanju ljudi v smislu ohranjanja našega bivalnega in življenjskega prostora. Akciji se lahko občani pridružite v sklopu krajevnih skupnosti, kjer dobite tudi več informacij o predvidenem območju čiščenja posamezne krajevne skupnosti. Vabljeni so tudi društva, šole, vrtce in ostale organizacije, da se akciji pridružijo v čim večjem številu. Ker je stanje z okužbami in pripadajočimi ukrepi nepredvidljivo, bo letošnja organizacija od vseh nas zahtevala dobro mero prilagodljivosti.

Komunala Novo mesto bo zagotovila vrečke in rokavice, ki so za prevzem na voljo v skladišču Komunale (Podbevškova 12). Vsi ločeno zbrani odpadki (ločeni vsaj na osnovne frakcije: embalaža, steklo, nevarni odpadki, kosovni odpadki, mešani odpadki) se bodo odlagali na zbirnih mestih v zabojnik. V primeru, da bodo zabojniki polni, se vreče z ločeno zbranimi odpadki odloži poleg zabojnika. Če bo odpadkov več in na odmaknjeni lokaciji, lahko občani o tem obvestite Komunalo Novo mesto, ki bo poskrbela za ločeno zbiranje odpadkov in surovin. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na sodelavko Komunale Novo mesto gospo Sonja Kolenc (M + 386 31 650 989, T  + 386 7 39 32 480, sonja.kolenc@komunala-nm.si).

 

back