vodilna slika

Program vseživljenjsko učenje

of 2021-07-04 to 2021-08-29

Location: Slovenija, Hrvaška

Program vseživljenjskega učenja , katerega izvaja Zveza Sožitje sistematično se razvija že več kot dvajset let. Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju (OMDR) se programa udeležujejo samostojno, v njem razvijajo in ohranjajo že pridobljeno znanje.Ob različnih vsebinah jih se spodbuja k priznavanju odraslosti ( samostojnost, samoodločanje, krepitvi lastne vrednosti...).Program sledi tud večji socialni vključenosti, saj dobijo OMDR priložnost navezovanja novih stikov in sklepanja poznanstev.

Vsebina programov je zelo raznolika  in OMDR iz našega društva so vključeni v  enajst podprogramov. Vsi podprogrami so učne narave.

Iz našega  društva programa se bo udeležilo 29 OMDR od tega iz MO Novo mesto  18 OMDR. 

Osebe z motnjo spremlja   10 spremljevalcev  od tega iz MO Novo mesto   6. 

Program poteka  v različnih krajih Slovenije (Portorož, Bohinj,Kolpa, Izola, Radenci, Kranjska Gora) in v Hrvaške ( Špadiči, Savudrija).

 

                                                                                                                          Predsednica društva: Anica Stanković 

back