vodilna slika

Program vseživljenjsko učenje

of 2021-07-04 to 2021-08-29

Location: Slovenija, Hrvaška

Program vseživljenjskega učenja , ki ga izvaja Tveza Sožitje je bil namenjen osebam z

zmernimi, težjimi, težkimi in konbiniranimi motnjami v duševnem razvoju (OMDR) starejšim od 18 let.

Poleg spretnosti, znanj in novih izkušenj, ki so jih udeleženci pridobili  skozi posamezno vsebino je ob

udeležbi  na vseh oblik programov  zelo pomembno druženje in izmenjava izkušenj med vrstniki.

Hkrati pa je za nadaljno socializacio in vključevanje  OMDR enako  bila pomembna

izkušnja bivanja  brez staršev ali skrbnikov.

Vsebina programov je bila zelo raznolika. Zveza je razpisala 25 različnih vsebinskih programov.

Vsi programi so bili učne narave in so poleg razpisne vsebine  vsebovali tudi prvine,

kot so skrb za samega sebe, socialne veščine, dejavna udeležba v skupini  ipd.

Program je potekal v različnih krajih Slovenije (Portorož, Stari trg ob Kolpi, Bohinj,Izola, Želebej, Terme Radenci,

Kranjska Gora) ter na Hrvaškem ( Savudrija, Špadiči).

Iz našeg društva programa se je udeležilo 29 OMDR  in 10 spremljevalk v različnih vsebinskih programov.

Iz Mestne občine Novo mesto programov se je udeležilo  18 OMDR in 8 spremljevalk.

 

 

Predsednica društva: Anica Stanković
 

back