Ureditveni načrt za obrtno industrijsko cono Livada

Status: delno razveljavljen

V območje urejanja je vključeno območje obstoječih vojaških objektov, območje obstoječih, že urejenih industrijskih obratov, travniške površine ob vstopu v območje, stanovanjska hiša v osrednjem delu ter območja med vojaškimi objekti in podaljškom Mirnopeške ceste (severno obvoznico).

Celotno območje obsega 13,97 ha.

Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada

Uradni list RS, št. 70/99122/04-UN za pešpoti in kolesarske poti NM, 43/08, Dolenjski uradni list, št. 1/17 in 16/22 - OPN MONM.

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 - NPB 1


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta, Uradni list RS, št. 122/04;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta za obrtno-industrijsko cono Livada, Uradni list RS, št. 43/08;
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za obrtno-industrijsko cono Livada
    (SD UN Livada-2), Dolenjski uradni list, št. 1/17;
  4. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 16/22.

Predpis, ki dani predpis delno razveljavlja:

  • Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (OPN MONM).

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

nazaj