Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju: SD OPPN). Zasebni pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave. Izdelovalec SD OPPN je podjetje Topos, d.o.o. iz Novega mesta.

 

Predmet SD OPPN je sprememba določil odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci (Uradni list RS, št. 78/08), tako da se pretežnemu lastniku zemljišč na tem območju omogoči gradnja poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinami ter izvedba novih prometnih ureditev dostopnih poti in njihove navezave na glavno cesto Novo mesto – Metlika.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 16. 2. 2023 objavljen Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (Dolenjski uradni list, št. 6/23), na podlagi katerega bo postopek priprave potekal po določilih Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3).

Datoteke

nazaj