Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina

Status: veljaven

Spremembe in dopolnitve Odloka o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina se nanašajo na urejanje prostora v ureditvenih enotah oziroma njihovih delih: P5 (1.del), P5 (2.del), P6, del S7, del S2, del S5, S4, del P1, P5, del S8 in del Z, ki se smiselno nadomestijo, dopolnijo oziroma spremenijo.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina

Uradni list RS, št. 74/02.


Predpisa, ki spreminjata dani predpis:

  1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09  in nadaljnji (140. člen); 
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina, Uradni list RS, št. 42/14.
  3. Odlok o Spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina - V PRIPRAVI!


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina, Uradni list RS, št. 39/98.


Datoteke

nazaj