Ureditveni načrt razdelilne postaje 110 kV Hudo - 1. faza z razpletom daljnovodov

Status: veljaven

Ureditveni načrt obsega:
- območje razdelilne postaje 110 KV Hudo - 1. faza;
- območje poteka dalnovoda 110 KV Brestanica - Hudo na odseku Kuzarjev kal - Hudo;
- območje poteka dalnovoda 110 KV Črnomelj - Hudo na odseku Prečna - Hudo;
- območje poteka dalnovoda 2x110 KV RTP Bršljin - Hudo;
- območje podzemnega kabelskega daljnovoda 20 KV Hudo - Bršljin;
- traso vodovoda od predvidenega vodovoda Hudo - rezervoar do razdelilne postaje;
- traso ptt kabla od naselja Hudo do razdelilne postaje.

Odlok o sprejetju ureditvenega načrta razdelilne postaje 110 KV Hudo - 1. faza z razpletom daljnovodov

Skupščinski Dolenjski list, št. 6/89 in Uradni list RS, št. 102/12-DPN AC Obrežje - Maline.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.

Datoteke

nazaj