Novinarska konferenca o rekonstrukciji centralne čistilne naprave Novo mesto

datum: 04. 12. 2007

Minister Podobnik podpira odločitev o nadgradnji obstoječe čistilne naprave.

V torek, 4. decembra, popoldne je v prostorih mestne hiše potekala novinarska konferenca o rekonstrukciji centralne čistilne naprave Novo mesto in hidravličnih izboljšavah kanalizacijskega sistema Novo mesto, na kateri je govoril tudi minister za okolje in prostor Janez Podobnik s sodelavci. Minister je županu in vsem sodelujočim v projektu čestital za uspešno ter hitro opravljeno delo ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za centralno čistilno napravo Novo mesto.

 

Rekonstrukcija in nadgradnja centralne čistilne naprave Novo mesto je skupaj s hidravličnimi izboljšavami kanalizacijskega sistema Novo mesto vključena v pilotni projekt Porečja reke Krke. Po odločitvi Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto o lokaciji čistilne naprave jeseni 2006 so začele potekati aktivnosti v zvezi s projektiranjem čistilne naprave in kanalnih sistemov.

Župan Mestne občine Novo mesto je 17. 4. 2007 zaradi dodatnega projektiranja kanalizacijskih vodov s sklepom spremenil sestavo projektnega sveta za projektiranje nadgradnje CČN Novo mesto in kanalizacijskih sistemov, tako da ga sestavljajo:

- mag. Jože Kobe, odgovorni vodja projekta,

- Igor Ilar, tehnični vodja projekta za nadgradnjo CČN Novo mesto,

- Ljubomir Jakše, tehnični vodja za kanalizacijske sisteme,

- Slobodan Novakovič, predstavnik KS Ločna in

- Andreja Gorše, član.

Projektni svet je skupaj z občinsko upravo mestne občine in javnim podjetjem Komunala Novo mesto takoj začel s pripravo razpisne dokumentacije ter izvedel postopek izbire izvajalcev. Poleg razpisa za pripravo projektov za nadgradnjo CČN Novo mesto so bili razpisani še projekti v smislu hidravličnih izboljšav kanalizacijskega sistema Novo mesto, ki bodo prijavljeni na razpis skupaj s projektom CČN Novo mesto, in sicer:

· Projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI in Investicijski program) za dograditev črpališča Bršljin,

· Projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI in Investicijski program) za gradnjo novega zadrževalnega bazena Težka voda,

· Projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI in Investicijski program) za spremembo zasnove sekundarnega omrežja Šmihel – ZBDV 16-17 in gradnjo skupnega zadrževalnega bazena,

· Projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI in Investicijski program) za dograditev zadrževalnega bazena Šmihel (ZBDV 18) s prekritjem objekta,

· Projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI in Investicijski program) za spremembo zasnove sekundarnega omrežja Gotna vas in gradnja skupnega zadrževalnega bazena 21(28),

· Projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI in Investicijski program) za izvedbo odvodnjavanja odpadne vode iz območja Kandije,

· Projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI in Investicijski program) za povečanje zmogljivosti črpališča Kandija,

· Projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI in Investicijski program) za spremembo zasnove sekundarnega omrežja Bršljin – Cegelnica in gradnja skupnega zadrževalnega bazena 10,

· Projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI in Investicijski program) za spremembo zasnove sekundarnega omrežja Mestne njive in gradnja zadrževalnega bazena – ZBDV 3,

· Projektna dokumentacija (IP, PGD, PZI in Investicijski program) za spremembo zasnove sekundarnega omrežja Ločna z gradnjo novega primarnega kanala do CČN Ločna.

 

Konec novembra je bilo tudi pridobljeno gradbeno dovoljene za centralno čistilno napravo Novo mesto.

 

Vrednost nadgradnje centralne čistilne naprave Novo mesto je 10, 2 milijona EUR, sredstva pa naj bi pridobili iz kohezijskega sklada predvidoma 65 %, 15 % iz okoljskih dajatev ter po 10 % iz državnega in občinskega proračuna.

Potrditev vloge je predvidena do sredine leta 2008, prihodnje leto bo objavljen tudi javni razpis za izbiro izvajalca, predaja čistilne naprave v poskusno obratovanje pa je predvidena za leto 2010.

 

DSC01819 1  za splet.jpg

 


nazaj