Urad za finance in splošne zadeve

Opis delovnega področja: Urad za finance in splošne zadeve koordinira pripravo in izvajanje občinskega proračuna, vodi računovodstvo občine, nudi pravno podporo, opravlja naloge glavne in sprejemne pisarne.

Predpisi_finance in splošne zadeve.pdf

Kontakt:

 

Vloge

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
PETAN Katarina vodja urada za finance in splošne zadeve 07 39 39 332 041 779 223
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/1 07 39 39 323 /
AVSEC Ana podsekretarka - občinska pravobranilka 07 39 39 334 /
BARTELJ Andreja finančnik V 07 39 39 235 /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje 07 39 39 289 /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II 07 39 39 206 031 665 206
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti 07 39 39 240 /
CIMERMANČIČ Branka finančnik VI 07 39 39 231 /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve 07 39 39 266 /
EJUP Maja računovodja VII/2-II 07 39 39 261 /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko 07 39 39 298 031 533 196
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet 07 39 39 308 /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I 07 39 39 343 /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I 07 39 39 219 /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II 07 39 39 293 /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje 07 39 39 309 040 935 151
LAKNER Vanja podsekretarka za splošno pravne zadeve 07 39 39 333 /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II 07 39 39 234 /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun 07 39 39 301 /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve 07 39 39 222 051 324 649
PERNEK Natalija računovodja VII/2-II 07 39 39 319 /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI 07 39 39 227 /
PRIMC Miloš analitik VII/2-I 07 39 39 236 /
SENIČAR Klavdija strokovna sodelavka VII/1 - za javna naročila 07 39 39 272 /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje 07 39 39 321 /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet 07 39 39 228 /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve 07 39 39 220 041 383 361
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V 07 39 39 225 /