vodilna slika

Urad za finance in splošne zadeve

Opis delovnega področja: Urad za finance in splošne zadeve koordinira pripravo in izvajanje občinskega proračuna, vodi računovodstvo občine, nudi pravno podporo, opravlja naloge glavne in sprejemne pisarne.

Predpisi_finance in splošne zadeve.pdf

Kontakt:

 

Vloge

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
sprejemna pisarna 07 39 39 289 /
PETAN Katarina vodja urada za finance in splošne zadeve /
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/1 /
AVSEC Ana podsekretarka - občinska pravobranilka /
BARTELJ Andreja finančnik V /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
CIMERMANČIČ Branka finančnik VI /
EJUP Maja računovodja VII/2-II /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /
JERINA MESTNIK Claudia višja svetovalka za splošne zadeve /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
LAKNER Vanja podsekretarka za splošno pravne zadeve /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
PERNEK Natalija računovodja VII/2-II /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
PRIMC Miloš analitik VII/2-I /
REBSELJ Nina pravnik VII/1 - pripravnik /
REMS Luka pravnik VII/1 - pripravnik /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V /