Prijava škode po neurju

datum: 19. 08. 2008

Zahtevo o izrednem ocenjevanju škode lahko podate do 26. 8.

Vse občane Mestne občine Novo mesto, ki so utrpeli škodo v neurju s točo 15. in 16. 8. 2008, obveščamo, da je Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje dne 18. 8. 2008 sprejela SKLEP o izrednem ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji na kmetijskih pridelkih, na katerih se ocenjuje škodo zaradi deževja, poplave, močnega vetra in toče dne 15. in 16. 8. 2008.

 

Zahtevo o izrednem ocenjevanju škode podajo oškodovanci na občinski upravi Mestne občine Novo mesto, Službi za kmetijstvo, Seidlova cesta 1, in sicer najkasneje do 26. 8. 2008. Zahtevo je potrebno podati na predpisanem obrazcu, ki ga je mogoče dobiti v Službi za kmetijstvo Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani www.sos112.si in www.novomesto.si (rubrika Javna obvestila). Dodatna pojasnila je možno dobiti tudi na tel. št. 07 39 39 261.

 

Na podlagi zahteve o izrednem ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji na kmetijskih pridelkih bo občinska komisija ocenila zlasti vrsto prizadetih kultur, odstotek poškodovanosti oziroma zmanjšanja pridelka in poškodovano površino.

 

 

nazaj