Minister Podobnik županu izročil odločbo o dodelitvi sredstev za hidravlične izboljšave in izgradnjo centralne čistilne naprave

datum: 19. 09. 2008

Kohezijski sklad in država bosta prispevala 13 milijonov evrov.

Danes ob 12. uri je župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič iz rok ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika prevzel Odločbo o dodelitvi sredstev za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu.

 

Centralna cistilna naprava splet.jpg

Foto: Darija Dolenc, MOP

 

Splošni cilj projekta je izboljšati in optimizirati delovanje kanalizacijskega sistema in odvajati ter očistiti največji delež onesnaženja, ki se zbere v kanalizacijskem sistemu na novo čistilno napravo Novo mesto v Ločni.
Najpomembnejši del projekta je gradnja centralne čistilne naprave, tej pa je potrebno ustrezno prilagoditi in izvesti hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema z namenom učinkovitega in čim bolj optimalnega delovanja celotnega sistema. Izvedba navedenih aktivnosti pomeni pomemben prispevek k optimizaciji delovanja celotnega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Novem mestu, zlasti v smislu izboljšanja ekološke obremenitve okolja na nivoju lokalne skupnosti.
Višina skupnih stroškov projekta znaša dobrih 18 milijonov evrov, od tega bo kar 13 milijonov evrov nepovratnih sredstev države in kohezijskega sklada.


 

 

nazaj