Posodobitev parkirne hiše na Novem trgu

datum: 01. 10. 2008

Komunala Novo mesto je kot upravljavec parkirne hiše posodobila parkirni sistem v parkirni hiši na Novem trgu. Ta zajema celotno zamenjavo strojne in programske...

Komunala Novo mesto je kot upravljavec parkirne hiše posodobila parkirni sistem v parkirni hiši na Novem trgu. Ta zajema celotno zamenjavo strojne in programske opreme.

Zamenjani so: vhodni in izhodni terminali, zapornice in ročna plačilna enota.

Novost je avtomatska plačilna postaja oziroma blagajna. Dnevni uporabniki parkirne hiše bodo ob vstopu v le-to prejeli parkirni listič z vtisnjeno črtno kodo, ki nadomešča dosedanjo magnetno kartico. Ob izhodu bodo parkirnino lahko poravnali na avtomatski blagajni, ki bo sprejemala vse evrske kovance višjih vrednosti, vključno s kovancem za 10 centov, ter bankovce za 5, 10 in 20 evrov. Avtomatska plačilna postaja bo omogočala tudi vračanje denarja. Parkirnino bo možno poravnati tudi z nekaterimi plačilnimi karticami (tri vrste).

Še vedno pa ohranjamo ročno plačilno postajo, kjer bodo uporabniki lahko poravnali parkirnino ter podaljševati različne abonentske rezervacije. Naš cilj v prihodnosti je sicer vse bolj usmerjati uporabnike na avtomatsko blagajno, vendar bo za lažji in prijaznejši prehod na novo tehnologijo nekaj časa še možno plačevati parkirnino neposredno.

Prijetno počutje in varno vožnjo vam želi Mestna občina Novo mesto!

nazaj