vodilna slika

Mestni svetniki sejali na junijski seji

datum: 11. 06. 2010

Občinski svetniki in svetnice so se včeraj sestali na 30. redni seji.

Na včerajšnji seji so svetniki in svetnice med drugim v drugi obravnavi razpravljali o Predlogu odloka o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2009 in ga tudi potrdili.

Sicer so na včerajšnji seji potrdili tudi predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto ter predlog Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območne Mestne občine Novo mesto in predlog Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (oba v prvi obravnavi).

Svetniki in svetnice so včeraj razpravljali tudi o predlogu Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva v obliki koncesije gradnje za izvedbo projekta »Izgradnja športne dvorane - Velodroma Češča vas« in predlogu Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Servisni objekt za tenis s kegljiščem«. Predloga so v prvem branju potrdili, razpravo pa bodo nadaljevali na prihodnji seji.

Novomeški Občinski svet je med drugim včeraj potrdil tudi spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvi javnih zavodov na področju izobraževanja in predšolske vzgoje ter nekatere premoženjsko-pravne zadeve, odločali pa so tudi o nekaterih kadrovskih zadevah.

Župan Mestne občine Novo mesto Alojzij Muhič je ocenil, da je včerajšnja seja potekala dokaj mirno in učinkovito, ob tem pa izrazil zadovoljstvo, da so svetniki in svetnice sprejeli zaključni račun. »Seja je bila zelo pomembna. Čeprav se mandat počasi izteka, pa menim, da v tem trenutku sprejemamo pomembne odločitve, ki koristijo tako Novemu mestu kot tudi občini kot celoti,« je še ocenil župan Muhič.

aprilska seja 1 za net.jpg

nazaj