vodilna slika

Dogovor med Mestno občino Novo mesto in KZS-jem

datum: 27. 01. 2016

Mestna občina Novo mesto in Košarkarska zveza Slovenije sklenili sporazum glede evropskega košarkarskega prvenstva 2013

Novo mesto, 26. 1. 2016 – Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in predsednik Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Matej Erjavec sta danes podpisala sporazumno rešitev odprtih vprašanj, vezanih na sofinanciranje evropskega prvenstva v košarki, ki je leta 2013 potekalo v Sloveniji. Kot je bilo sprva načrtovano, bi morala ena izmed skupin prvega dela potekati tudi v Novem mestu, a je to od prvenstva odstopilo, ker ni pravočasno zagotovilo ustrezne dvorane. Na podlagi sporazumnega dogovora bo Košarkarska zveza Slovenije v roku dveh let vložila 75.000 EUR v razvoj košarke v Mestni občini Novo mesto, občina pa bo za ta namen v naslednjih dveh letih prav tako zagotovila najmanj 75.000 EUR. Danes podpisani sporazum predvideva tudi umik tožbenega zahtevka KZS.

 

Mestna občina Novo mesto je leta 2011 pristopila k organizaciji evropskega košarkarskega prvenstva, ki je leta 2013 potekalo v Sloveniji. Poravnala je tudi kotizacijo v višini 50.000 EUR in del obveznosti za sofinanciranje v višini 150.000 EUR. Ker je od organizacije nato odstopila, nadaljnjih plačil ni izvedla, KZS pa je glede na člen v pogodbi zahtevala izvršitev plačila preostalih 400.000 EUR in vložila tožbo. Temu je Mestna občina Novo mesto ugovarjala in zahtevala, da ji KZS prejeta sredstva za organizacijo prvenstva vrne.

 

Obe strani sta nato skupaj pristopili k reševanju nastale situacije in uspešno dosegli izvensodno poravnavo. Na podlagi sporazumnega dogovora, z namenom dobrega dolgoročnega sodelovanja na področju košarke, bo KZS v roku dveh let vložila 75.000 EUR v razvoj košarke v Mestni občini Novo mesto, prednostno na področju mladine. Mestna občina Novo mesto pa bo, tako kot do sedaj, zagotavljala razvoj košarkarskega športa na svojem območju, pri čemer bo za ta namen v naslednjih dveh letih prav tako zagotovila najmanj 75.000 EUR.

 

 »Danes podpisano pogodbo ocenjujem kot primeren dogovor in zaključek zgodbe za obe strani. Mestna občina Novo mesto se bo izognila dodatnemu plačilu, sredstva, ki jih je že poravnala, pa se bodo vrnila v občino, kar bo predstavljalo vir za nadaljnje dobro delo na področju tega športa z mlajšimi generacijami,« je rešitev spora komentiral župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

 

Matej Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije je ob tem dodal: »Novo mesto ustvarja odlične igralce in tudi funkcionarje, ki delujejo na področju košarke. KZS si bo prizadeval, da bo prispeval k razvoju novih mladih talentov, saj bo na podlagi sporazuma vlagala prav v to področje.«

 

Pogodba bo sicer v veljavo stopila, ko jo bosta potrdila tudi Občinski svet Mestne občine Novo mesto, ki bo o tem odločal 28. januarja in Izvršni odbor KZS, ki se bo sestal v začetku marca.

 


Foto 1.jpg

nazaj