vodilna slika

Obvestilo Posebne občinske volilne komisije

datum: 26. 01. 2016

Volitve za romskega svetnika bodo predvidoma v nedeljo, 3. aprila.

Posebna občinska volilna komisija je ugotovila, da je v postopku izvedbe nadomestnih volitev člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti, pri posamičnem volilnem opravilu prišlo do nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na zakonitost izvedbe volitev, zato je na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah ( Uradni list RS, št. 94/07, 45/08 in 83/12) kot organ, ki skrbi za zakonitost volitev predstavnikov romske skupnosti v občinski svet, na seji dne 20.1.2016 sprejela sklep o razveljavitvi sklepa, št. 041 – 26/2015 z dne 23. 11. 2015.

 

Ugotovljeno je bilo, da komisija, imenovana za sestavo volilnega imenika, ni ravnala v skladu z določbo 20. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13), in sicer pristojnemu ministrstvu ni bil v roku posredovan volilni imenik v potrditev, niti ni bil volilni imenik razgrnjen in posledično v roku predan Posebni občinski volilni komisiji.

 

Posebna občinska volilna komisija bo razpisala nove nadomestne volitve, ki bodo potekale predvidoma v nedeljo, 3.4.2016. 

nazaj