vodilna slika

V Novem mestu lani rekordno število nočitev

datum: 04. 02. 2016

V letu 2015, smo v Mestni občini Novo mesto zabeležili rekordno število nočitev in sicer 96.317, kar je slaba 2% več nočitev, v primerjavi z lanskim letom. Občuten je bil porast nočitev domačih gostov (17.076), teh je bilo več za 29 %, v primerjavi z letom 2014, za slabe 3 %, je bilo manj nočitev tujih gostov. V strukturi nočitev gostov, tuji gostje še vedno predstavljajo večinski delež, to je 82%.

 

V letu 2015, smo v Mestni občini Novo mesto zabeležili rekordno  število nočitev in sicer 96.317, kar je slaba 2% več nočitev, v primerjavi z lanskim letom. Občuten je bil porast nočitev domačih gostov (17.076), teh je bilo več za 29 %, v primerjavi z letom 2014, za slabe 3 %, je bilo manj nočitev tujih gostov. V strukturi nočitev  gostov, tuji gostje še vedno predstavljajo večinski delež, to je 82%.

Povprečna doba bivanja se je malenkostno zmanjšala in znaša 2,94 dni (lani 3,28).

Opazno rast smo zabeležili pri prihodih gostov (32.789), ta znaša 12%. Kar 37% več, je bilo domačih gostov, ter 5% več tujih gostov, v primerjavi z lanskim letom. Razmerje v korist tujih gostov se je nekoliko zmanjšalo, še vedno pa ti prednjačijo z 74 %.

Največ tujih gostov je bilo italijanskih, odstotek teh se je v primerjavi z lanskim letom povečal za 32. Sledijo gostje iz Nemčije, teh je bilo več za 7 %. Občutno več, za 34%, je bilo gostov iz Izraela, sledijo gostje iz Hrvaške, 18 % porast. Kljub izrazitemu padcu, za kar 44 % francoskih gostov, so ti še vedno med prvimi šestimi državami, katerih gostje obiščejo Novo mesto.

Največ nočitev v turističnih objektih opravijo gostje iz BIH (tudi na račun začasne zaposlitve). Kot že vrsto let, so med tistimi, ki opravijo največ nočitev italijanski gostje (9.037 nočitev), v letu 2015 smo zabeležili 34% porast. Sledijo nočitve (7.201) izraelskih gostov, teh je bilo v primerjavi z lanskim letom za 4% manj. Tako kot velja za nočitve gostov iz BIH so tudi nočitve gostov iz Bolgarije na račun začasnega dela v Novem mestu, te so porasle za kar 157%. Odstotek nočitev gostov iz Hrvaške se je ravno tako zvišal in sicer za 79%. Sledijo nočitve (3.565) gostov iz Nemčije, teh je bilo manj za 2% ter nočitve (2.854) gostov iz Francije, ki se kljub občutnemu padcu za 66% še vedno uvrščajo med tiste, ki opravijo največ nočitev v MONM. Že v letu 2014 smo zabeležili manj nočitev gostov iz neevropskih držav, trend padanja (47%) se je nadaljeval tudi v letu 2015, kljub temu pa so nočitve teh gostov med tistimi, ki opravijo največ nočitev.

Že statistični podatki v letu 2014 so nas prijetno presenetili, saj smo pričakovali da bo število nočitev in gostov po letu 2013, ko sta se v Novem mestu izvajali dve večji investiciji v Krki in Revozu nekoliko slabši, vendar temu ni bilo tako, še bolje, v letošnjem letu smo kot rečeno zabeležili še višjo - rekordno rast nočitev in drugi rezultat po številu gostov, od leta 2007, ko MONM ne obsega tudi območja sedanje občine Šmarješke Toplice.

 

 

 

 

 

Tabela: Nočitve

Tabela: Turisti

nazaj