vodilna slika

Poostren nadzor parkiranja v Mestni občini Novo mesto

datum: 10. 02. 2016

Mestna občina Novo mesto v februarju pričenja z novim načinom nadzora parkiranja, pri katerem bodo sodelovali tudi delavci Komunale Novo mesto.

Mestna občina Novo mesto v februarju pričenja z novim načinom nadzora parkiranja, pri katerem bodo sodelovali tudi delavci Komunale Novo mesto. Ti bodo lahko izdali predlog prekrška, kar pomeni, da bodo imeli kršitelji v primeru neplačila parkirnine možnost, da v osmih dneh poravnajo odpustek v višini 10 EUR. Če odpustka v tem času ne bodo poravnali, sledi prekrškovni postopek in plačilo kazni.

 

V skladu s spremembami in dopolnitvami Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, ki jih je potrdil Občinski svet, Mestna občina Novo mesto pričenja z novim načinom nadzora na parkirnih površinah, pri katerem bodo sodelovali delavci Komunale Novo mesto.

 

Spremenjen prometni režim prinaša tudi nekatere »olajšave«. Nadzorniki bodo kršiteljem najprej izdali predlog za prekršek, kar pomeni, da bodo imeli kršitelji v primeru neplačila predpisane parkirnine možnost, da v osmih dneh na naveden TRR ali na blagajni Parkirne hiše Novi trg poravnajo odpustek v višini 10 EUR. S plačilom navedenega nadomestila se bodo kršitelji lahko izognili kazni zaradi storjenega prekrška, ki se znižuje z 80 na 40 EUR ter stroškom postopka (sodne takse) v višini 20 EUR. Če odpustek v tem času ne bo poravnan, bo uveden postopek o storjenem prekršku neplačila parkirnine.

 

Kabinet župana

nazaj