vodilna slika

Novomeški dijaki vrstnike z igro spodbujajo k ločevanju odpadkov

datum: 02. 03. 2016

Na novomeškem rotovžu je ekipa Rising Kelts, ki jo sestavljajo dijaki Gimnazije Novo mesto, danes predstavila zanimive rešitve, s katerimi so se lotili ločevanja odpadkov med mladimi.

Na novomeškem rotovžu je ekipa Rising Kelts, ki jo sestavljajo dijaki Gimnazije Novo mesto, danes predstavila zanimive rešitve, s katerimi so se lotili ločevanja odpadkov med mladimi. Zabavne pripomočke, koše, ki spodbujajo športno tekmovalnost in družabno igro za vrtčevske otroke, so zasnovali v sklopu tekmovanja First Lego League (FLL). FLL je mednarodni multidisciplinarni raziskovalni program, ki temelji na raziskovanju, učenju, eksperimentiranju, skupinskemu delu in podjetništvu. V državno finale so se letos prebile tri ekipe iz Dolenjske, poleg Rising Kelts še Roosters iz Šentjerneja ter novomeški Lego Hackers, ki se bodo pomerile 5. marca v Radljah ob Dravi.

RK 1.jpg

 

Ekipa Rising Kelts je po opazovanju, intervjuvanju in anketiranju mladih na novomeških šolah prišla do ugotovitev, da je mladim iskanje pravega koša za določen odpadek pogosto preveč zamudno, da o ločevanju večinoma sploh ne razmišljajo, prav tako ne berejo napisov na koših oziroma zabojnikih. So pa ugotovili, da imajo mladi radi različne igre. Na podlagi teh spoznanj so želeli razviti rešitve, ki bi mlade spodbudile k ločevanju.

 

Vrstnike so najprej pritegnili z barvitimi in humornimi napisi v pogovorni slovenščini. V naslednjem koraku so na smetnjak namestili košarkarski koš in tako spodbudili športno tekmovalnost. Nazadnje so se lotili celotnega eko otoka. Biološki kontejner so opremili s tarčo za pikado, v koš za papir pa izrezali luknjo v obliki Slovenije, skozi katero se vidi vsebino in količino odpadkov. Za izdelavo košev so v celoti uporabili odpadne materiale, npr. odslužene šolske klopi. Dijaki so koše naredili sami v improvizirani šolski delavnici. Rešitev so iskali tudi za najmlajše, vrtčevske otroke. Za njih so razvili družabno igro Kam gre kaj, ki jo lahko igrajo doma z družino ali pa v vrtcu s prijatelji. Ko zaključijo, točno vedo, kam sodi kateri odpadek.

RK 2.jpg

 

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je ob tej priložnosti dejal: »Veseli in ponosni smo, da so novomeški dijaki tako ustvarjalni, zagnani in aktivni v lokalni skupnosti in širše. Skrb za okolje na Mestni občini Novo mesto v letošnjem letu še posebej izpostavljamo, ker tudi sami pričenjamo s kampanjo na tem področju. Mestna občina Novo mesto si je namreč zadala, da bo v prihodnjih letih povečala ozaveščenost in aktivnost občanov na področju trajnostnega ravnanja z okoljem.« V sklopu teh prizadevanj je Mestna občina Novo mesto podprla tudi pobudo Komunale Novo mesto, da se letos dnevu Zemlje posveti celoten teden, v okviru katerega se bo poleg tradicionalnih aktivnosti za osnovnošolce odvijalo raznovrstno ekološko obarvano dogajanje, pri katerem bodo lahko sodelovali vsi občani. Da bi se v aktivnosti EKO tedna vključilo čim več ljudi vseh starosti, bodo med 18. in 22. aprilom 2016 številne novomeške organizacije in posamezniki del svojih dejavnosti posvetili ekološkim temam. V okviru EKO tedna bo svoje rešitve predstavljala tudi ekipa Rising Kelts.

RK 3.jpg

 

nazaj