vodilna slika

Dela na vodovodnem omrežju

datum: 23. 03. 2016

Zaradi del lahko prihaja do manjših motenj pri oskrbi z vodo

V sklopu projekta Hidravličnih izboljšav in izgradnje vodarn (ultrafiltracije) bodo na Komunali Novo mesto v ponedeljek, 28. marca, izvajali nujna montažna dela na vodnem viru Jezero. V sklopu izvedbe bodo zaustavili črpališče in izpraznili glavni oskrbovalni vodovod za Novo mesto, zato se bo področje Novega mesta v celoti oskrbovalo iz vodnega vira Stopiče. 

Dela bodo pričeli izvajati v ponedeljek,  28. marca, ob 17. uri. Trajala bodo predvidoma do zgodnjih jutranjih ur torka, 29. marca. V času zaustavitve lahko prihaja do manjših motenj pri oskrbi z vodo na področju Mestne občine Novo mesto, Šentjerneja in Škocjana. Na območju celotne občine Šmarješke Toplice pa bo prišlo do popolne prekinitve, zato bodo nujno oskrbo prebivalstva izvajali z avtocisternami.

 

V času izvedbe del bodo za vsa dodatna pojasnila dostopni na telefonski številki: 07-39-32-450.

 

nazaj