vodilna slika

Na novomeškem rotovžu o novih priložnostih za združevanje Balkana in Evrope

datum: 30. 03. 2016

Na novomeškem rotovžu je 25. marca 2016 potekal posvet na temo STAVIMO NA EVROPSKO UNIJO! Balkan in Evropa: nove priložnosti za združevanje. V okviru projekta » BET on EU« sodeluje 12 držav, iz katerih prihaja kar 19 partnerjev. Med njimi je tudi Mestna občina Novo mesto. Projekt se je začel maja 2014 in se zaključuje konec aprila letos. Namen je vzpostaviti mrežo oz. platformo za izmenjavo, razpravo in aktivnosti za boljšo prihodnost Evrope s sloganom »Združeni v različnosti«.

Na novomeškem rotovžu je 25. marca 2016 potekal posvet na temo STAVIMO NA EVROPSKO UNIJO! Balkan in Evropa: nove priložnosti za združevanje. V okviru projekta » BET on EU« sodeluje 12 držav, iz katerih prihaja kar 19 partnerjev. Med njimi je tudi Mestna občina Novo mesto. Projekt se je začel maja 2014 in se zaključuje konec aprila letos. Namen je vzpostaviti mrežo oz. platformo za izmenjavo, razpravo in aktivnosti za boljšo prihodnost Evrope s sloganom »Združeni v različnosti«.

BetOnEU.JPG

 

Projekt je del programa Evropa za državljane, zato so glavne aktivnosti usmerjene v aktivno državljanstvo Evrope. Odkar so se programu Evropa za državljane pridružile Bosna in Hercegovina, Črna Gora in Srbija, so se močno razširile možnosti in spodbude za sodelovanje med mesti v EU in na Balkanu v smeri širitve EU. Evropski poslanec Ivo Vajgl je na posvetu poudaril: »Privlačnost EU bo za tiste države, ki niso članice ostala visoka prioriteta in mislim da je prav, da se Slovenci zanimamo in podpiramo tiste države v naši soseščini, ki še niso članice, da bi to postale.«

 

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je ob tem izpostavil, da so izzivi občin povezani tudi z evropsko politiko in pravili, vendar občine niso najboljši sogovornik Evropski uniji, saj manjkajo regije kot vezne niti z Brusljem: »Imamo regijske izzive, imamo regijske projekte in dejansko se večkrat tudi v Sloveniji oglasimo s to pobudo, da je treba v zvezi s tem nekaj narediti.«

 

Projekt sloni na metafori stave: Najprej moramo poznati pravila igre, ki jo igramo (kako delujejo EU institucije, njihova politika, funkcioniranje širjenja EU) potem prepoznati svoje vire (človeški kapital, naravni viri, kulturne posebnosti, zgodovina …) ter koliko in kaj smo pripravljeni investirati, šele nato pa se lahko odločimo, na kaj ali koga (katere ciljne skupine) od tega naj stavimo. Partnerji projekta so tisti, ki nosijo prapor napredka za boljšo Evropo. Prevzemajo polno odgovornost za oblikovanje boljše, tako lokalne kot EU skupnosti. V lastnih mestih hkrati delujejo kot »multiplikatorji«, saj povezujejo širok spekter zainteresiranih strani: od državljanov do organizacij civilne družbe, javnih organov, institucij, društev in drugih. Vsaka od sodelujočih držav se v projekt vključuje s svojimi aktivnostmi in prispeva lastne izkušnje, svojo zgodovino, vrednote, običaje, kulturne posebnosti itd.

 

Posvet je bil tako namenjen predstavitvi tako imenovanih »pravil igre«, z drugimi besedami: možnostim financiranja, ozaveščanju o zadevah EU, o širitvenem procesu in vlogi lokalnih oblasti in državljanov pri oblikovanju prihodnosti EU ter metodah sodelovanja.

 BetOnEU 1.JPG

nazaj