vodilna slika

EKO teden v Novem mestu

datum: 12. 04. 2016

Mestna občina Novo mesto je letos podprla pobudo Komunale Novo mesto, da se dnevu Zemlje posveti ves teden, saj si je za enega svojih ključnih ciljev zadala, da poveča ozaveščenost in dejavnost občanov na področju trajnostnega ravnanja z okoljem. Zato se bo med 18. in 22. aprilom poleg tradicionalnih dejavnosti za osnovnošolce tudi v popoldanskem času odvijalo raznovrstno ekološko obarvano dogajanje, pri katerem bodo lahko sodelovali vsi občani. Sodelovanje v EKO tednu je napovedalo že 20 različnih organizacij in društev.

Na novomeškem rotovžu so župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič in vodja projekta EKO teden Bernarda Barbo včeraj predstavili EKO teden. Mestna občina Novo mesto je letos podprla pobudo Komunale Novo mesto, da se dnevu Zemlje posveti ves teden, saj si je za enega svojih ključnih ciljev zadala, da poveča ozaveščenost in dejavnost občanov na področju trajnostnega ravnanja z okoljem. Zato se bo med 18. in 22. aprilom poleg tradicionalnih dejavnosti za osnovnošolce tudi v popoldanskem času odvijalo raznovrstno ekološko obarvano dogajanje, pri katerem bodo lahko sodelovali vsi občani. Sodelovanje v EKO tednu je napovedalo že 20 različnih organizacij in društev.

 

»Veseli me, da smo se pri okoljevarstveni kampanji povezali številni partnerji in ponovno dokazali, da zmoremo tvorno in uspešno sodelovati. Za uspeh takšnih ozaveščevalnih projektov je ključno, da se vključi čim več ljudi, da sodelujemo, da gre za sinergijo prizadevanj, ki vodijo do uresničitve skupnega cilja. V tem primeru do bolj trajnostnega ravnanja z okoljem in boljšega življenjskega prostora za občane in občanke,« je uvodoma izpostavil župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

 

Zadovoljstvo ob organizaciji akcije v takem obsegu je izrazil tudi direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič: »Ob uspešni izvedeni lanskoletni prireditvi ob dnevu Zemlje smo si zadali še bolj ambiciozen cilj. Porodila se je ideja, da prireditev razširimo na celoten teden. Dobro sodelovanje vseh partnerjev je omogočilo uresničitev zastavljenega. Hkrati že načrtujemo, da bi v prihodnjih letih teden razširili na celoten mesec. Resnično si želimo, da bi k boljši skrbi za okolje spodbudili tako mlajše kot starejše generacije.«

 

Komunala Novo mesto z aktivnostmi pričenja 13. aprila, ko bodo izvedli čistilno akcijo Očistimo Cikavo, h kateri bodo povabili posameznike in podjetja, ki delujejo v tej gospodarski coni. V soboto, 16. aprila, bo sledila skupna spomladanska čistilna akcija Očistimo sosesko 2016, ki jo Mestna občina Novo mesto ob podpori Komunale Novo mesto organizira s krajevnimi skupnostmi. Posebna skrb je letos namenjena mestnemu jedru, zato bo na ta dan, med 7. in 15. uro, veljala popolna zapora mestnega jedra. Občani bodo za dostop do mestnega jedra lahko izkoristili parkirišče v Kandiji, kjer bo omogočeno brezplačno parkiranje.

 

Pester program EKO tedna

Bernarda Barbo, koordinatorka EKO mentorjev osnovnih šol in vodja EKO tedna, je predstavila pester program, ki se nadaljuje z 18. aprilom.

Komunala bo v EKO tednu občane povabila na voden ogled Centralne čistilne naprave v Ločni in Zbirno-reciklažnega centra na Cikavi. Obiskovalci se bodo lahko seznanili s postopki ločevanja odpadkov, zagotavljanjem kakovosti pitne vode in procesom vodenja vodooskrbe iz nadzornega centra.

Posebno doživetje v EKO tednu bo vožnja z Rudolfovim splavom, na katerem bo Zavod za varstvo narave priredil predavanje o Krki, Dolenjski muzej pa življenje ob Krki v preteklosti. Zavod za gozdove bo organiziral voden ogled po Ragovem logu in predstavil različne vloge gozda.

Novomeška kolesarska mreža bo organizirala kolesarski izlet, Pohodniško društvo Novo mesto pa pohod po delu Rudolfove poti.

Ves teden bodo otroci v novomeški knjižnici lahko ustvarjali izdelke iz odpadnega materiala. Delavnice se bodo zaključile z odprtjem EKO točke. Poudarek na EKO temah bo tudi na mini olimpijadi, ki jo bo za otroke novomeških vrtcev na stadionu Portoval organizirala Agencija za šport.

Za dejavnosti v okviru EKO tedna bo vrata odprl tudi LokalPatriot, ki bo gostil tematski večer, na katerem bo Jamarski klub Novo mesto predstavil problematiko onesnaževanja krasa. Galerija Simulaker bo gostila razstavo slovenskih oblikovalcev, ki ustvarjajo izdelke iz lesa, v KC Janeza Trdine pa bodo v sklopu gledališke predstave Lepko in Košorok odprli EKO otok. Vzporedno z EKO tednom bo na Glavnem trgu potekal knjižni sejem, ki ga organizira Založba Goga. Pripravili bodo tudi pogovorne literarne večere, med drugim bodo gostili klimatologinjo Lučko Kajfež̌ Bogataj.

Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (OZRK) bo v sklopu akcije Korakajmo z Zalo ves EKO teden zbiralo zamaške in papir. Pred Humanitarnim centrom OZRK Novo mesto bo potekala Zelemenjava – izmenjava sadik, semen, zelišč ... Ves EKO teden bodo v Reciklarni, ki jo vodi Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki, potekale ustvarjalne delavnice za šolarje.

Tradicionalna prireditev ob dnevu Zemlje na Glavnem trgu, s katero se bo zaključil EKO teden, bo letos obogatena z Novomeško tržnico. Cilj Novomeške tržnice je oživljanje mestnega jedra in spodbujanje druženja, hkrati pa podpora lokalnim pridelovalcem ter osveščanje o lokalni ponudbi in kakovosti domačih izdelkov. V sklopu EKO tedna bo že v dopoldanskem času na voljo raznovrstna ekološka ponudba, v popoldanskem času pa bo potekalo druženje ob ekoloških kulinaričnih dobrotah.

 

Razpored dogodkov_Eko teden

nazaj