vodilna slika

V Novem mestu otvorili objekt za sušenje odpadnega blata

datum: 18. 04. 2016

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktor Direktorata za vode in investicije Leon Behin in direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič so včeraj slavnostno otvorili objekt za dodatno obdelavo oz. sušenje odpadnega blata na Centralni čistilni napravi Novo mesto. Gre za 3. fazo projekta, ki je bila izvedena v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu«.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktor Direktorata za vode in investicije Leon Behin in direktor Komunale Novo mesto Gregor Klemenčič so včeraj slavnostno otvorili objekt za dodatno obdelavo oz. sušenje odpadnega blata na Centralni čistilni napravi Novo mesto. Gre za 3. fazo projekta, ki je bila izvedena v sklopu projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu«.

CCN 2.jpg

S tem se je zaključila 2,16 milijona evrov vredna nadgradnja ene najsodobnejših in najbolje delujočih čistilnih naprav v Sloveniji. Količina letno odloženega blata, ki se useda pri prečiščevanju odplak, se bo z novim obratom in sušenjem z 2.500 ton zmanjšala na 500 do 600 ton na leto. Po novem sistemu obdelave blato ne bo več odpadek, ki ga je upravljavec čistilne naprave, Komunala Novo mesto, do sedaj odlagal na Deponiji Leskovec. Komunala ga bo kot vir GOriva lahko vozila na sežig v Salonit Anhovo. Obrat bo na letni ravni prinesel do 150.000 evrov prihranka pri odlaganju odpadkov in elektriki.

 

Celoten investicijo je vodila in izvajala Mestna občina Novo mesto. Projekt »Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in Centralna čistilna naprava v Novem mestu«, vreden 18 mio EUR, je sprva obsegal izgradnjo Centralne čistilne naprave Novo mesto ter hidravlične izboljšave in dograditev kanalizacijskega sistema. Operacija je bila sofinancirana s strani Kohezijskega sklada EU, razlika pa iz sredstev državnega in občinskega proračuna. Ker sta bili prvi dve fazi izpeljani dovolj učinkovito, je ostalo dovolj sredstev, da je občina denar lahko porabila še za tretjo fazo, izgradnjo objekta za sušenje odpadnega blata. Mestna občina Novo mesto s to investicijo zaključuje pomemben korak na področju okoljskih naložb.

Fotogalerija

nazaj