vodilna slika

Podpisali pogodbe o sofinanciranju projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

datum: 26. 09. 2016

Naložba v zanesljivo oskrbo prebivalcev petih dolenjskih občin s kakovostno pitno vodo

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je danes na priložnostni novinarski konferenci z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen slovesno podpisal pogodbe o sofinanciranju projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Z naložbo bodo preko 45.000 prebivalcem občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice zagotovili zanesljivo vodooskrbo in s tem po dolgih letih čakanja konec prekuhavanja pitne vode. Naložbo, vredno dobrih 22,3 milijona evrov, poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

 

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske je skupni projekt petih dolenjskih občin, Mestne občine Novo mesto ter občin Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Glavni namen naložbe je zagotoviti zanesljivo oskrbo prebivalcev s pitno vodo, tako ustrezne kakovosti kot v zadostnih količinah. V sklopu naložbe bodo hidravlično izboljšali oz. na novo izgradili 40 kilometrov cevovodov, štiri vodohrane in dve vodarni za čiščenje pitne vode ter druge pripadajoče objekte. Gradnja vodarn, ki predstavlja prvo fazo projekta, se je pričela leta 2015 in se zaključuje v septembru, z gradnjo cevovodov in vodohranov pa so pričeli v avgustu letos. Dela bodo predvidoma zaključena do novembra 2017, ko bo novozgrajena infrastruktura predana v upravljanje Komunali Novo mesto, ki je tudi koordinatorica projekta.

 DSC 0034.jpg

Na današnji novinarski konferenci je Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, nosilne občine projekta, izpostavil: »Z velikim veseljem pričakujemo skorajšnji zaključek prve faze projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema, s katerim bomo zagotovili konec prekuhavanja in zanesljivo oskrbo občanov s pitno vodo. Nemotena oskrba s kakovostnejšo pitno vodo bo pomembno vplivala na izboljšanje življenjskih pogojev ter s tem na privlačnost občin za poselitev in za turistično dejavnost. Kakovostna vodovodna infrastruktura bo odpirala tudi možnosti za nadaljnji razvoj občin in širšega območja Dolenjske.«

 

Ministrica Irena Majcen je izrazila zadovoljstvo, da se številnim okoljskim kohezijskim projektom v Sloveniji pridružuje tudi projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. Ministrica je izpostavila, da se bo prebivalcem v občinah Novo mesto, Šmarješke toplice, Šentjernej, Škocjan in Straža tako s tem projektom, katerega skupna vrednost znaša dobrih 22 milijonov evrov, izboljšala kakovost in dostopnost pitne vode.

 DSC 0058.JPG

Naložba je naravnana trajnostno, saj bodo z njo preko 45.000 prebivalcem na območju petih sodelujočih občin zagotovili dolgoročno varno in zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo. Z izgradnjo nove in nadgradnjo obstoječe bodo zagotovili ustrezno infrastrukturo ter s tem celotni vodovodni sistem hidravlično izboljšali in odpravili fizikalno onesnaženje pitne vode.

 

Celoten projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske je vreden 22.305.660,13 evrov z DDV, od tega večji delež financirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija iz finančne perspektive 20142020, 15 odstotkov in vrednost DDV pa zagotavljajo sodelujoče občine iz svojih proračunov.

 DSC 0064.JPG

nazaj