vodilna slika

Narodni dom si zasluži lepšo podobo

datum: 28. 09. 2016

Dela se začnejo v ponedeljek, 3. oktobra 2016. Dela bodo terjala tudi zaporo Sokolske ulice, zato vse obiskovalce mestnega jedra prosimo za razumevanje. Po obnovi bo Narodni dom na voljo vsem kulturnim ustvarjalcem.

Novo mesto, 28. 9. 2016 – V zadnjem času se na Mestni občini Novo mesto pospešeno ukvarjamo s sanacijo Narodnega doma. Najstarejši narodni dom v Sloveniji si zasluži lepšo podobo, saj je bil predolgo degradirana točka mestnega jedra. Potrebna je celovita prenova, saj je objekt dotrajan in nevaren. S sredstvi, ki smo jih po dolgotrajnih prizadevanjih pridobili na Ministrstvu za kulturo, bomo zamenjali streho, načrtujemo pa tudi prenovo fasade in ureditev notranjosti. Dela se začnejo v ponedeljek, 3. oktobra 2016. Dela bodo terjala tudi zaporo Sokolske ulice, zato vse obiskovalce mestnega jedra prosimo za razumevanje. Po obnovi bo Narodni dom na voljo vsem kulturnim ustvarjalcem. 

dsc 0023

Narodni dom je pomemben del novomeške kulturne dediščine, zato smo kot lastniki objekta dolžni preprečiti njegovo nadaljnje propadanje in osmisliti vsebine, s katerimi bo ta institucija bogatila novomeški kulturni prostor.

 Naša dolgotrajna prizadevanja za pridobitev sredstev na Ministrstvu za kulturo so pred nekaj tedni obrodila sadove, saj je država za zamenjavo strehe namenila dobrih 50 tisoč evrov. Po pridobitvi sredstev začenjamo z realizacijo obnove, ki se začenja v ponedeljek, 3. oktobra. Obnova strehe in fasade bo terjala tudi zaporo Sokolske ulice, zato vse obiskovalce mestnega jedra prosimo za razumevanje. Dela se predvidoma zaključujejo v sredini decembra.

 Poleg strehe in fasade je potrebno urediti tudi nevarne električne inštalacije, požarno, komunalno in sanitarno varnost v objektu. Vsi ti ukrepi seveda niso možni, če so v objektu prisotni uporabniki, ki smo jih zato pozvali, da izpraznijo svoje prostore. Trenutni uporabniki v Narodnem domu skrbijo za prostore, v katerih ustvarjajo in bivajo, jih pa ne obnavljajo v smislu gradbenih del ali drugih investicijskih posegov. Nujna sanacijska dela vsako leto opravi Mestna občina Novo mesto. Prav tako občina plačuje vse materialne stroške, ki nastanejo v objektu in jih ustvarijo trenutni uporabniki Narodnega doma. Ti stroški (elektrika, komunala, varovanje) na letni ravni znašajo okvirno 10 tisoč evrov brez investicijskega vlaganja.

 Po prenovi bomo določili pravila in v skladu z varnostnimi omejitvami uporabe Narodni dom namenili vsem kulturnim ustvarjalcem pod enakimi pogoji. Vse več se jih namreč sooča s pomanjkanjem ustreznih prostorov za svoje delovanje in prav je, da je Narodni dom, kot občinski objekt, na voljo kar najširšemu krogu uporabnikov. 

Za souporabo prostorov se bodo, če bodo tako želeli, lahko prijavili tudi sedanji uporabniki, ki jim bomo po najboljših močeh prisluhnili glede umestitve njihovih programov in želenega načina delovanja v Narodnem domu. Vse v skladu s pogoji, ki bodo veljali za vse uporabnike prostora.

 Vsekakor pa bo objekt po sanaciji namenjen dnevnemu delovanju društev, nikakor pa ne bivanju ali uporabi v nočnih urah. Stanovanjsko problematiko v občini rešujemo z drugimi ukrepi, kot so občinska neprofitna stanovanja ali stanovanja, ki jih nudi Stanovanjski sklad Republike Slovenije. 

Ob tem odločno pozivamo vse vpletene k strpni, spoštljivi in nenasilni komunikaciji.

nazaj