Župan in ministrica o obnovi velodroma

datum: 13. 03. 2017

Ministrica za znanost, izobraževanje in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je v okviru delovnega obiska Dolenjske v Novem mestu sestala z županom Gregorjem Macedonijem, s katerim sta govorila predvsem o prenovi velodroma v Češči vasi.

Ministrica za znanost, izobraževanje in šport dr. Maja Makovec Brenčič se je v okviru delovnega obiska Dolenjske v Novem mestu sestala z županom Gregorjem Macedonijem, s katerim sta govorila predvsem o prenovi velodroma v Češči vasi. Po srečanju se je udeležila odprtja Centra razvoja, raziskav in inovacij na Razvojnem centru Novo mesto.

Srecanje z ministrico Foto1.JPG

Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je obisk Novega mesta začela z delovnim posvetom na kolesarskem velodromu v Češči vasi, kjer jo je sprejel župan Gregor Macedoni. Na Mestni občini Novo mesto smo ureditev in prenovo velodroma, ki je bil zgrajen leta 1996, uvrstili med svoje prednostne projekte. Ob tem načrtujemo, da bomo objekt nadgradili v nacionalni vadbeni center za kolesarstvo, atletiko in triatlon, ki bo zanimiv tudi širše, saj v trikotniku Dunaj-Beograd-Milano trenutno ni takih vadbenih objektov.

Projekt je razdeljen na tri faze, ki obsegajo izgradnjo oboka in potrebne opreme ter pokritje objekta z napihljivim šotorom. Naložba v prvi dve fazi je ocenjena na 2,5 milijona evrov, dodaten milijon evrov bo stalo pokritje objekta. Na občini bomo za upravljanje in trženje objekta iskali koncesionarja, ki bi prevzel tudi obveznost šotorskega pokritja, za prvi dve fazi pa ob 1,8 milijona lastnih sredstev računa na sredstva ministrstva ter Fundacije za šport. Načrtujemo, da bomo z deli na objektu pričeli v letošnjem letu. Razpis za prvo fazo bo predvidoma objavljen v roku enega meseca.

Ministrica je na srečanju poudarila, da se na ministrstvu zavedajo problematike ureditve velodroma in pozdravljajo načrte občine, da se razširi nabor športnih panog, ki se izvajajo na velodromu. Dodala je, da bo država za urejanje športne infrastrukture v tem in naslednjem letu namenila dodatne 3,4 milijone evrov, na razpisih pa bo lahko kandidirala tudi Mestna občina Novo mesto. Razpisi bodo objavljeni v spomladanskih mesecih, zato morajo biti prijave hitro in kakovostno pripravljene.

Srecanje z ministrico Foto2.JPG

Ministrica in župan sta se v sklopu srečanja dotaknila še gradnje pomožne telovadnice, ki jo na občini načrtujemo ob Športni dvorani Marof. Občina pri umeščanju objekta pričakuje pomoč države, ki je tudi lastnica dela zemljišča, kjer je predvidena gradnja. Prav tako sta spregovorila o izobraževanju romskih otrok. Osnovna šola Bršljin ima v tem šolskem letu vpisanih 131 učencev Romov, zato ji po sklepu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripadajo dodatni strokovni delavci, na Mestni občini Novo mesto pa smo predlagali, da se v skladu s tem prilagodi Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, ki opredeljuje normativ za dodatne strokovne delavce. Predlagali smo, da ministrstvo pri zagotavljanju spremljevalcev pomaga tudi z rednimi zaposlitvami, saj romski otroci pri izobraževanju potrebujejo konstantnost. Posvet je minil v pozitivnem duhu, pristojni iz obeh delegacij pa so si vse izpostavljeno zabeležili in obljubili nadaljnje korake v kratkem.

Ministrica se je v nadaljevanju obiska udeležila odprtja Centra razvoja, raziskav in inovacij v podjetniškem inkubatorju Podbreznik, kjer bodo zaposlene usposobili za izvajanje začetnih faz robotizacije in avtomatizacije in začeli z rednimi programi izobraževanja s področja robotike.

 

nazaj