Nadaljujemo urejanje velodroma

datum: 28. 07. 2017

Prek javnega razpisa Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športnih objektov v letih 2017 in 2018 smo za podkonstrukcijo in atletsko stezo velodroma prejeli 448 tisoč evrov.

Prek javnega razpisa Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športnih objektov v letih 2017 in 2018 smo za podkonstrukcijo in atletsko stezo velodroma prejeli 448 tisoč evrov. Črpanje sredstev bo možno v letu 2018. Prav tako smo prejeli odločbo Fundacije za šport, ki nam je za izvedbo podkonstrukcije dodelila 67.132 evrov, od tega 28.016 za leto 2017, 19.064 za leto 2018 in 20.052 evrov za leto 2019.

Projekt je razdeljen na tri faze, ki obsegajo izgradnjo podkonstrukcije za pokritje in atletske steze ter pokritje objekta. Projekt izvedbe podkonstrukcije je v fazi izvajanja javnih naročil za izbiro izvajalcev del. Tekom postopka javnega naročila smo skupaj s projektantom ugotovili, da bo zaradi načina izvedbe pokritja objekta (membrana oz. napihljiv šotor) treba prilagoditi tudi določene parametre pri izvedbi podkonstrukcije. Skladno s tem je potrebno dopolniti dokumentacijo razpisa, zato smo sprejeli sklep o zavrnitvi vseh ponudb za javno naročilo za izbiro izvajalca. V pripravi je novo javno naročilo s spremembo tehničnega in pravnega dela dokumentacije, ki bo objavljeno po preučitvi potrebnih sprememb. Časovnica izvedbe ostaja enaka. Izvajalec za podkonstrukcijo bi lahko z deli pričel konec septembra 2017, končal pa do konca junija 2018. Javno naročilo za atletsko stezo bo objavljeno konec tega ali v začetku naslednjega leta. 

 

 

nazaj