Začenjajo se dela na Šmihelski cesti

datum: 12. 04. 2018

V ponedeljek, 16. aprila, se začenja napovedana prenova Šmihelske ceste na območju skozi naselje Šmihel. Zaradi kompleksnosti je projekt rekonstrukcije razdeljen na tri dele, dela se bodo začela na najbolj problematičnem odseku med šmihelsko cerkvijo in Šukljetovo ulico. Obseg del bo na začetku (predvidoma do prvomajskih praznikov) zahteval polovično zaporo, v nadaljevanju pa bo potrebna popolna zapora omenjenega odseka.

V sklopu prve faze projekta je predvidena rekonstrukcija ceste, dograditev pločnika in cestne razsvetljave, ureditev odvodnjavanja padavinske vode ter prenova vse ostale gospodarske javne infrastrukture. Dela na tem odseku bodo predvidoma končana novembra letos.

semafor

Druga faza rekonstrukcije se bo nadaljevala z izgradnjo pločnika in javne razsvetljave do odcepa za Košenice, v tretji fazi sledi izgradnja manjkajočega pločnika mimo osnovne šole proti pokopališču. Nosilka vseh treh faz projekta je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Mestna občina Novo mesto pa pri investiciji nastopa kot sofinancer. Vrednost prve faze je dobrih 673 tisoč evrov (z DDV), na Mestni občini Novo mesto bomo prispevali tretjino.

faze_

Gre za nadaljevanje načrtnega urejanja cestne infrastrukture na širšem šmihelskem območju, ki smo se ga v zadnjih letih lotili na Mestni občini Novo mesto. Po zahtevnih projektih urejanja cestnih povezav na območju novomeškega zdravstvenega kompleksa, ureditvi preozkega prometnega grla na mostu čez Težko vodo ter izboljšanju pretočnosti pri železniškem prehodu na Westrovi ulici letos nadaljujejo z rekonstrukcijo Šmihelske ceste in gradnjo železniškega postajališča pri Šolskem centru Novo mesto. Urejanje cestne infrastrukture na tem območju želimo na Mestni občina Novo mesto v prihodnje nadgraditi z izgradnjo šmihelske obvoznice.

nazaj