»Graditev po novi zakonodaji«

datum: 16. 04. 2018

Župan Mestne občine Novo mesto je pozdravil devetdeset udeležencev seminarja »Graditev po novi zakonodaji«, ki ga je na Otočcu priredilo Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto (DGIT NM). Predstavljene so bile novosti Gradbenega zakona (GZ), novosti Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in novosti Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Po predstavitvah je sledila razprava o novi zakonodaji, dr. Tomaž Slak pa je spregovoril tudi o prenovi Glavnega trga.

dgit 03

nazaj