Javni poziv za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine

datum: 14. 06. 2018

Mestna občina Novo mesto objavlja Javni poziv za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v letu 2018 v višini 9.000 EUR. Predmet razpisa je sofinanciranje prenov objektov povezanih z adaptacijo, zaključnimi deli in zaščito objektov, ki so razglašeni kot kulturni spomenik na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2018.

Za sofinanciranje se lahko prijavijo:

- lastniki ali upravljavci spomenikov, drugih infrastrukturnih objektov s področja kulturne dediščine in spominskih obeležij, ki so locirani v Mestni občini Novo mesto,

- objekt mora biti razglašen za spomenik lokalnega ali državnega pomena z odlokom ali drugim pravnim aktom in se nahaja v Mestni občini Novo mesto,

- prednostno bodo obravnavane obnove objektov širšega pomena, ki so namenjeni javni uporabi in širši javnosti,

- prijavitelj mora imeti sedež v Mestni občini Novo mesto.

Objekti, ki so v lasti občine ali države do sredstev razpisa niso upravičeni.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo na Mestni občini Novo mesto, na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto v času uradnih ur ali pa si jo natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

Razpisni rok se je pričel 12. 6. 2018 in traja do 3. 9. 2018 oziroma do porabe sredstev v letu 2018.

 

nazaj