Podpisali pogodbo za večnamensko pot med Ločno in Žabjo vasjo

datum: 21. 08. 2018

Na rotovžu sta danes župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice, d. d., mag. Dejan Bibič podpisala pogodbo za izgradnjo večnamenske poti med Ločno in Žabjo vasjo (ob Levičnikovi cesti). Vrednost investicije je 1.248.084,69 evrov, približno polovico vrednosti bomo krili z nepovratnimi sredstvi evropske kohezijske politike.

V okviru investicije bomo pridobili večnamensko pot ob desnem robu Levičnikove ceste v smeri proti Žabji vasi, in sicer v dolžini 1,2 kilometra in širini 3 metrov (v odmiku od 1,5 do 3 metrov od roba obstoječe bankine ceste), pločnik ob levem robu glavne ceste v dolžini 110 metrov in večnamensko pot na priključku Ragovo v dolžini 100 metrov. Poleg izgradnje večnamenske poti bo urejen tudi nov prehod za pešce in kolesarje v križišču priključka Ragovo in lokalne ceste. V sklopu ureditve prečkanja pešcev in kolesarjev na glavni cesti sta predvidena dva prometna otoka – ločilni otok na glavni cesti in usmerjevalni otok v območju priključka Ragovo.

_DSC0831 - S

Obstoječa Levičnikova cesta, ob kateri je predvidena večnamenska pot, je prometno zelo obremenjena. Ta glavna cesta predstavlja v skladu z Urbanističnim načrtom Novega mesta primarno mestno povezavo. Dokler ne bo zgrajena obvozna cesta Novega mesta, je to najkrajša povezava Črnomlja, Metlike in Hrvaške z avtocestnim omrežjem Republike Slovenije. Je neosvetljena, brez avtobusnih postajališč, pločnikov in kolesarskih površin, z zatravljenimi bankinami in je za kolesarjenje neprimerna, kar pomeni, da je kolesarsko omrežje tu prekinjeno. Projekt bo tako za kolesarje predstavljal novo povezavo med dvema velikima stanovanjskima in zaposlitvenima središčema – Ločno in Žabjo vasjo ter dodal pomemben del k sklenitvi novomeškega kolesarskega omrežja.

 

nazaj