29 novih milijonov za regionalni razvoj v JV Sloveniji

datum: 23. 08. 2018

Župan Mestne občine Novo mesto, predsednik Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija mag. Gregor Macedoni in minister Republike Slovenije za gospodarstvo Zdravko Počivalšek sta v Ljubljani podpisala dopolnitev Dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija.

IMGDanes podpisan dokument zajema 25 novih razvojnih projektov v regiji JV Slovenija na področju gospodarstva, trajnostne mobilnosti in komunalne infrastrukture v skupni vrednosti 59,27 milijonov evrov, od tega je slabih 29 milijonov zagotovljenih evropskih in državnih sredstev.

Poleg ostalih občin v regij smo si na  Mestni občini Novo mesto zagotovili pet novih projektov v predvideni skupni vrednosti 16,5 milijona evrov, ki zagotavljajo nadgradnjo infrastrukture v Poslovno industrijski coni Cikava in spodbujanje urbane mobilnosti s širitvijo novih regionalnih kolesarskih povezav (Trebnje-Mirna peč–Novo mesto, Novo mesto–Straža–Dolenjske Toplice, Novo mesto–Šmarješke Toplice–Škocjan). Hkrati pa je eden od ključnih regijskih projektov vključenih v dogovor, ki v največji meri združuje razvojna prizadevanja celotne regije, nadaljevanje izgradnje tretje razvojne osi od predora pod Gorjanci proti meji s Hrvaško. Na ta način bo obljubljena časovnica tudi dodatno pogojena z roki za črpanje evropskih sredstev.

IMG_20180823_092931

nazaj