Obvestilo o številu podpisov volivcev za vložitev liste kandidatov za občinski svet MONM, kadar določa listo skupina volivcev

datum: 03. 09. 2018

68. člen Zakona o lokalnih volitvah - ZLV (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) določa, da lahko listo kandidatov v volilni enoti določi skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo, da je na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, to je na dan 3.9.2018 v volilni enoti Novo mesto 29.612 volivcev, kar pomeni, da je potrebno za vložitev liste kandidatov za Občinski svet Mestne občine Novo mesto, kadar listo določa skupina volivcev, priložiti najmanj 297 podpisov volivcev, overjenih pri pristojnem organu, ki vodi evidenco volilne pravice.   

 

Kontakt: tajnica Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto Ana Avsec, tel. št.: 07 39 39 334, e-naslov: ana.avsec@novomesto.si.

 

 

 

Marjetica Žibert, l.r.

Predsednica Občinske volilne komisije

Mestne občine Novo mesto

 

nazaj