Potrebno število podpisov za določitev kandidata za župana je 294 podpisov

datum: 10. 09. 2018

Na podlagi 41. člena v povezavi z 106. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) izdaja Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto naslednji


SKLEP

o določitvi minimalnega števila potrebnih podpor volivcev za kandidaturo za župana Mestne občine Novo mesto

 

106. člen Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) določa, da kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.

Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto je iz Poročila o izidu volitev za župana, št. 041-26/2014 z dne 21. 10. 2014 ugotovila, da je na zadnjih rednih lokalnih volitvah leta 2014 v prvem krogu za župana glasovalo 14.693 volivcev.

Potrebno število podpisov za določitev kandidata za župana je 294 podpisov.

 

 

 

 

                                                                                                                                     Marjetica Žibert, l.r.

predsednica OVK Novo mesto

 

 

nazaj