Razstavljene projektne rešitve za nov most čez Krko

datum: 18. 09. 2018

V knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu je v četrtek potekala otvoritev razstave projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za izgradnjo mostu na novi štiripasovni cesti ter vzporedni most za pešce in kolesarje čez reko Krko. Nova hitra cesta bo prečkala reko Krko na prvem delu trase tretje razvojne osi, gre za novo prometno povezavo med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu in priključkom Maline.

41843147_1981662015232996_3370564628797980672_o

Natečaj za regijo predstavlja pomemben premik znotraj projekta in realizacije izgradnje 3. razvojne osi. Javni natečaj je izvedel DARS v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), pri čemer sta bili v natečajno komisijo vključeni tudi Mestna občina Novo mesto in Inženirska zbornica Slovenije (IZS).

Na razstavi so prikazane tri elaboratne rešitve, vključno s prvonagrajenima avtorjema Ponting d.o.o. in Pipenbaher inženirji d.o.o., s katerima je sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije za oba mosta čez reko Krko: most na hitri cesti ter vzporedni most za pešce in kolesarje.

 

41706161_1981662285232969_4358333199080751104_o41694403_1981661991899665_6589313545345695744_o

Član Upravnega odbora ZAPS Boris Matič je o prispeli projektnih rešitvah povedal, da je naloga javnega natečaja bila pridobiti arhitekturno, krajinsko-arhitekturno in konstrukcijsko zasnovo mostov čez Krko vključno z urbanistično in krajinsko-arhitekturnim oblikovanjem obvodnega prostora Krke, prostora pod mostoma in obcestnega prostora hitre ceste. Z zmagovalno rešitvijo Ponting d.o.o. in Pipenbaher inženirji d.o.o. so zadoščeni vsi zahtevani kriteriji javnega natečaja.

Predsednik uprave DARS-a dr. Tomaž Vidic je povedal, da ga še posebej veseli, da projekt nove hitre ceste poteka skladno z zastavljenim terminskim planom in zato DARS načrtuje, da bo gradbeno dovoljenje pridobil še v letošnjem letu oziroma v začetku prihodnjega. Tako bi lahko že v prvi polovici prihodnjega leta objavil razpis za gradnjo. Celotna investicija v dolžini 5,5 kilometra dolgem odseku štiripasovne ceste se ocenjuje na približno 110 milijonov evrov neto. DARS pri izvedbi tega projekta pričakuje pomemben delež sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okvirni vrednosti približno 40 milijonov evrov.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je izpostavil, da smo se z izbrano projektno rešitvijo novega mostu na hitri cesti in novega mostu za pešce in kolesarje čez reko Krko približali k realizaciji prepotrebne izvedbe projekta tretje razvojne osi proti Beli krajini. S to prometno povezavo bomo zagotovili hitrejše cestne poti na relaciji Dunaj - Bosna in Hercegovina, saj so te poti del zgodovinskega sosledja preteklih stoletij, ki pa bodo dobile svojo sodobno preobleko in omogočili boljše transportne povezave za naše gospodarstvo.

Razstava NM 1

 

 

nazaj