Obvestilo volivcem o možnosti pridobitve volilne pravice državljana Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti

datum: 20. 09. 2018

Pripadnikom romske skupnosti

Mestne občine Novo mestoZADEVA: Obvestilo volivcem o možnosti pridobitve volilne pravice državljana Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah je predsednik Državnega zbora RS dne, 13.7.2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 48/18). Volitve bodo potekale v nedeljo, dne 18.11.2018.

V skladu z Statutom Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) pripadniki romske skupnosti Mestne občine Novo mesto volijo enega člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti.

Iz evidence volilne pravice Ministrstva za notranje zadeve izhaja, da ste na dan 3.9.2018 vpisani kot polnoletni državljan, potomec posameznikov s priznano volilno pravico državljana, pripadnika romske skupnosti v Mestni občini Novo mesto, vendar nimate vpisanega podatka o volilni pravici državljana Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti.

Komisija romske skupnosti Mestne občine Novo mesto vas poziva, da v kolikor želite pridobiti volilno pravico državljana Republike Slovenije, pripadnika romske skupnosti, zahtevo vložite najpozneje do dne 15. oktobra 2018.

Obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije pripadnikom romske skupnosti je objavljen na spletni strani Mestne občine Novo mesto pod zavihkom »Lokalne volitve 2018 in na voljo v glavni pisarni Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                                          Predsednik Komisije romske skupnosti

                                                                                                                                                                  Janez Doltar

 

Priloge:

Obvestilo volivcem (podpisano)

Merila za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS, pripadnika romske skupnosti

Obrazec zahteva za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS, pripadnika romske skupnosti

 

nazaj