Pričetek rekonstrukcije ceste na Drski

datum: 26. 09. 2018

V tem tednu so se pričela rekonstrukcijska dela ceste na Drski – na odseku od križišča s Šegovo do konca slepe ulice pri železniški progi. Rekonstrukcija poteka v spodnjem delu ulice Drska, in sicer v skupni dolžini približno 320 metrov. Dela zajemajo izgradnjo pločnika, javne razsvetljave, komunalne infrastrukture in sanacijo cestišča in potekajo tudi na pešpoti, ki jo pogosto uporabljajo dijaki ŠC Novo mesto. Dijaki naj zaradi izvedbe del za šolsko pot uporabijo urejen pločnik v smeri Šmihelske ceste.

Na Mestni občini Novo mesto z rekonstrukcijo ceste na Drski nadaljujemo z urejanjem enega prometno najbolj obremenjenih delov občine. Po zaključku del bodo občani pridobili urejeno cestno površino, kjer bo polovica površine predvidena za motorni promet in druga polovica za pešce ter kolesarje. Najbolj izpostavljen del ulice Drska bo tako varnejši in primernejši za dnevne migracije, katerih pretežni del so dijaki in študenti Šolskega centra Novo mesto.

_DSC1025

Ker gre za celostno in premišljeno rekonstrukcijo bo vrednostno pretežni del investicije namenjen nujni obnovi za mesto pomembnih obstoječih komunalnih vodov, ki niso bili predmet vzdrževanja že vsaj od leta 1987. Skupna vrednost rekonstrukcije sicer znaša 624.485,97 (brez DDV), dela pa bodo predvidoma potekala do konca leta.

_DSC1024

nazaj