Župan sprejel dekanje in dekane

datum: 28. 09. 2018

Župan Gregor Macedoni je danes, že tradicionalno pred začetkom študijskega leta, na Rotovžu sprejel dekanje in dekane visokošolskih zavodov, ki imajo sedež v Novem mestu: Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in informatiko, Univerze v Novem mestu Fakultete za poslovne in upravne vede, Univerze v Novem mestu Fakultete za strojništvo, Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede in Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Glavna tema pogovorov, na kateri je sodelovala tudi direktorica občinske uprave dr. Vida Čadonič Špelič, je bila izmenjava idej, pričakovanja in usmeritve novomeških visokošolskih zavodov v prihajajočem letu. Na mestni občini Novo mesto se zavedamo vrednosti razvoja visokošolske sfere na nivoju celotne regije in bomo tudi v prihodnje delovali v vlogi podpornega okolja obstoječim visokošolskim zavodom. Vsi sodelujoči na pogovoru so ob koncu srečanja vsem študentom zaželeli prijeten začetek študijskega leta 2018/2019 in uspešen študij.

 

nazaj