Nadzor nad pravilnostjo ločevanja odpadkov

datum: 15. 10. 2018

Inšpektorji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Mestne občine Novo mesto in Občine Straža bodo v sodelovanju z javnih podjetjem Komunala Novo mesto, d. o. o., v torek, 16. oktobra, ob 10. uri izvedli akcijo nadzora nad ločevanjem komunalnih odpadkov na ekoloških otokih na območju Novega mesta (Ločna, Pod Trško goro).

V zasledovanju cilja trajnostnega in okolju prijaznega načina ravnanja z odpadki moramo vsi povzročitelji odpadkov z njimi ravnati odgovorno, kar pomeni dosledno in pravilno ločevanje odpadkov že na izvoru. Le tako lahko vsi bistveno pripomoremo k ohranjanju naravnih virov surovin, spodbujamo ponovno uporabo odpadkov in posledično vplivamo na zmanjševanje količin odloženih odpadkov. 

 

nazaj