Načrtovanje poti z uporabo mestnega potniškega prometa

datum: 11. 12. 2018

Uporabniki mestnega potniškega prometa lahko s pomočjo aplikacije Google Transit načrtujete potovanje po Novem mestu. V sklopu projekta Astus, pri katerem je Mestna občina Novo mesto sodelovala skupaj z Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, smo izvedli vpis voznih redov mestnega potniškega prometa v aplikacijo.

Uporaba je brezplačna, za načrtovanje poti je le treba vnesti lokacijo odhoda in končno lokacijo. Aplikacija uporabniku ponudbi več možnih rešitev potovanj. 

Primer uporabe aplikacije.

google transit novo mesto

Cilj projekta Astus je pomoč lokalnim skupnostim pri opredeljevanju in udejanjanju dolgoročnih rešitev na področju medsebojno povezane trajnostne mobilnosti in prostorskega načrtovanja z namenom zmanjševanja izpustov CO2, ki jih prispeva dnevna mobilnost prebivalstva predvsem z individualnim avtomobilskim prevozom. Več o projektu lahko preberete tukaj.

nazaj