Sklic 1. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v mandatu 2018 - 2022

datum: 18. 12. 2018

Seja bo potekala od torka, 18. decembra 2018 do četrtka, 20. decembra 2018 do ure 12. ure,


ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) v zvezi s 24. in 28. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

1. dopisno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

s trajanjem

od torka, 18. decembra 2018 do četrtka, 20. decembra 2018 do ure 12. ure,

 

 

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m

 

1.         Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

 

 

Za sejo je priloženo gradivo:

Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne, 17. 12. 2018,
Glasovnica za glasovanje po elektronski pošti.

 

 

PREDLOG SKLEPA:

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja

 

soglasje

k imenovanju kandidatke

 

Mateje Petric,

za direktorico javnega zavoda

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto,

za mandatno obdobje štirih let.

 

 

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto za predlagani sklep glasujete tako, da začasno shranite glasovnico (npr. na namizju) in na njej izpišete svoje ime in priimek ter nedvoumno označite (osenčite, uokvirite, podčrtate, obkrožite….) svojo odločitev ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

 

Izpolnjeno glasovnico pripnete kot dokument in jo posredujete po elektronski pošti na naslov, najkasneje do četrtka, 20. decembra 2018 do ure 12. ure.

 

Gradivo in glasovnica sta objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

 

Mag. Gregor Macedoni,

 župan

 

 

nazaj