Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 03. 01. 2019

Seja bo v četrtek, 17. januarja 2019, ob 16. uri, v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

2. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 17. januarja 2019, ob 16. uri,

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž)

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnikov 1. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto in 1. dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
  3. Predlog za določitev stalnega sedežnega reda svetnikov v dvorani
  4. Kadrovske zadeve
  5. Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
  6. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta

 

 

Gradiva k 2. in 3. točki dnevnega reda so objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto: https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/

 

Gradiva k ostalim točkam dnevnega reda bodo objavljena naknadno v poslovniškem roku.

 

 

S spoštovanjem,

 

Mag. Gregor Macedoni,

župan

nazaj