Do 18. januarja zbiramo prijave za urednika občinskega glasila

datum: 07. 01. 2019

V zaključku lanskega leta smo objavili razpis za urednika lokalnega glasila Novo mesto za obdobje štirih let. Rok za oddajo prijav se izteče 18. januarja, pri izboru kandidata/ke pa bodo upoštevana naslednja merila: novinarske, uredniške in vodstvene izkušnje, poznavanje delovanja občine, njenih zavodov, podjetij in nevladnih organizacij ter obvladovanje sodobnih družbenih omrežij in tehnologije.

Pisne ponudbe z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo kandidati do vključno 18. januarja 2019 poslati na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici, opremljene z oznako: »Ne odpiraj – prijava na javni poziv za urednika lokalnega glasila.« Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.

Več podrobnosti najdete na povezavi.

nazaj