Zaključen mednarodni projekt SOLIDA v katerem je sodelovala MONM

datum: 10. 02. 2019

Projekt Solida je bil usmerjen v vzpostavitev mreže malih in srednjih občin z izhodiščem obravnave migracij kot priložnosti za razvoj lokalnih skupnosti. Občine so v okviru osmih obiskov v šestih državah izmenjale dobre prakse na področju integracijskih in migracijskih lokalnih in nacionalnih politik. Povezale so strokovnjake s področja migracij, ki so razpravljali o skupnih standardih za vzpostavljanje mehanizmov integracije ter vključevanja migrantov. Na projektu so sodelovali partnerji iz Italije (Gioiosa Ionica), Malte (Birgu), Portugalske (Lousada), Grčije (Neapoli Sykies), Slovenije (Mestna občina Novo mesto), Hrvaške (Erdut), Španije (Santa Pola) in italijanski partnerji iz združenja Reti dei Comuni Solidali RECOSOL.
Projekt se je zaključil z ustanovitvijo mednarodnega Združenja SOLIDA, ki promovira solidarnost, ne-diskriminacijo in socialno inkluzijo ranljivih skupin prebivalstva. Mestna občina Novo mesto je kot soustanoviteljica združenja vpeta v novo platformo, ki odpira priložnosti za sodelovanje na novih skupnih projektih, ter priložnosti za izmenjave dobrih praks, izkušenj in lokalnih politik, ki lahko prispevajo k bolj vključujoči družbi za vse.

Banner

Projekt "SOLIDA - Mreža občin za spodbujanje demokratične participacije priseljencev" je bil financiran s podporo Evropske unije v okviru programa "Evropa za državljane". 

Sklop 2 - ukrep 2.2 "Mreže mest"

V okviru tega projekta je bilo izvedenih 8 dogodkov:

Dogodek 1
Udeležba: Na dogodku je sodelovalo 60 državljanov, med njimi 3 udeleženci iz mesta Birgu (Malta), 3 udeleženci iz mesta Lousada (Portugalska), 3 udeleženci iz mesta Erdut (Hrvaška), 3 udeleženci iz Novega mesta (Slovenija), 3 udeleženci iz Santa Pole (Španija), 3 udeleženci iz Neapoli-Sykies (Grčija).
Lokacija / datumi: Dogodek je potekal v Gioiosa Ionica (Italija) od 24.10.2017 do 26.10.2017.
Kratek opis: Namen dogodka je bil predstaviti gostiteljskega partnerja in vse sodelujoče občine, predstaviti lokalne in nacionalne politike, ki so povezane z integracijo priseljencev in predstaviti italijanski SPRAR model. Ne dogodku so imeli udeleženci priložnost izmenjati svoja mnenja, osvojiti znanja o italijanskih lokalnih in nacionalnih politikah in praksah ter izboljšati svoje znanje o glavnih instrumentih EU za spodbujanje vključevanja priseljencev na vseh ravneh. Prvi dogodek je bil tudi priložnost za dogovor o delovni metodologiji in izdelavi načrta za nadaljnje dogodke.

1

Dogodek 2
Udeležba: Na dogodku je sodelovalo 50 državljanov, med njimi 6 udeležencev iz mesta Gioiosa Ionica (Italija), 2 udeleženca iz mesta Birgu (Malta), 1 udeleženec iz mesta Lousada (Portugalska), 2 udeleženca iz Novega mesta (Slovenija), 2 udeleženca iz Santa Pole (Španija), 2 udeleženca iz Neapoli-Sykies (Grčija).
Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v Erdutu (Hrvaška) od 12.12.2017 do 14.12.2017
Kratek opis: Cilj dogodka je bil izboljšati znanje in izmenjati dobre prakse povezane s prostovoljskimi dejavnostmi med migranti. Občina gostiteljica je organizirala več delavnic in okroglih miz z lokalnimi društvi in prostovoljci, ki so delali med begunsko krizo na Hrvaškem. Lokalna društva so predstavila svoje projekte, udeleženci pa so razpravljali o metodah, ki bi jih lahko uporabili za vključevanje priseljencev v prostovoljne organizacije in tako izboljšali njihovo socialno in državljansko udeležbo v lokalnih skupnostih.

2

Dogodek 3
Udeležba: Na dogodku je sodelovalo 40 državljanov, med njimi 6 udeležencev iz mesta Gioiosa Ionica (Italija), 1 udeleženec iz mesta Birgu (Malta), 2 udeleženca iz mesta Erdut (Hrvaška), 2 udeleženca iz Novega mesta (Slovenija), 2 udeleženca iz Santa Pole (Španija) in 2 udeleženca iz Neapoli-Sykies (Grčija).
Lokacija / datumi: Dogodek je potekal v Lousadi (Portugalska) od 14.2.2018 do 16.2.2018
Kratek opis: Namen dogodka je bil izboljšati znanje o Začetnih programih za pridobitev veščin priseljencev in razpravljati o prvi različici statuta združenja, ki bo ustanovljen v okviru projekta. Partner iz Portugalske je predstavil nekaj dobrih praks o tem, kako priseljence bolje opolnomočiti kot državljane, da bi lahko polno prispevali v družbi. Poleg tega je bila organizirana delavnica z Nacionalnim centrom za podporo vključevanju migrantov in s Portugalskim svetom za begunce. Občina Gioiosa Ionica in RECOSOL sta predstavila osnutek statuta Združenja ter zbrala opažanja in pripombe vsakega partnerja.

3

Dogodek 4
Sodelovanje: Na dogodku je sodelovalo 62 državljanov, med njimi 7 udeležencev iz mesta Gioiosa Ionica (Italija), 2 udeleženca iz mesta Birgu (Malta), 3 udeleženci iz mesta Erdut (Hrvaška), 2 udeleženca iz Novega mesta (Slovenija), 2 udeleženca iz Lousade (Portugalska) in 3 udeleženci iz Neapoli-Sykies (Grčija).
Lokacija / datumi: Dogodek se je odvijal v Santa Poli (Portugalska) od 14. 3. 2014 do 16. 3. 2016
Kratek opis: Cilj dogodka je bil izboljšati znanje in izmenjati dobre prakse o tem, kako lahko posvetovalna telesa priseljencev spodbudijo demokratično udeležbo priseljencev in izboljšajo integracijske politike. Poleg organizacije okrogle mize s strokovnjaki in operaterji iz lokalne pisarne za migrante je Občina Santa Pola v pristanišču Santa Pola organizirala simulacijo kako poteka reševalna akcija in oskrba migrantov, ko pridejo do obale. Poleg tega je bilo organizirana delovna seja z namenom razprave o statutu Združenja.

4

Dogodek 5
Udeležba: Na dogodku je sodelovalo 50 državljanov, med njimi 7 udeležencev iz mesta Gioiosa Ionica (Italija), 3 udeleženci iz mesta Santa Pola (Španija), 2 udeleženca iz mesta Erdut (Hrvaška), 4 udeleženci iz Novega mesta ( Slovenija), 2 udeleženca iz Lousade (Portugalska) in 2 udeleženca iz Neapoli-Sykies (Grčija).
Lokacija / datumi: Dogodek je potekal v Birgu (Malta) od 11.4.2018 do 13.4.2018
Kratek opis: Cilj dogodka je bil predstaviti lokalne in nacionalne politike, ki so povezane z vključevanjem migrantov, s poudarkom na državljanski in demokratični udeležbi. Udeleženci so dobili informacije o migracijski situaciji na Malti. Občina Birgu je organizirala tudi konferenco z nevladnimi organizacijami in strokovnjaki, ki so razpravljali o vključevanju iregularnih migrantov v malteško družbo in trgovanju z ljudmi na Malti. Poleg tega so udeleženci sprejeli končno različico statuta, ki jo mora odobriti vsak lokalni občinski svet.

5
Dogodek 6
Udeležba: Na dogodku je sodelovalo 46 državljanov, med njimi 5 udeležencev iz mesta Gioiosa Ionica (Italija), 2 udeleženca iz mesta Santa Pola (Španija), 1 udeleženec iz mesta Erdut (Hrvaška), 2 udeleženca iz Novega mesta (Slovenija), 2 udeleženca iz Lousade (Portugalska) in 2 udeleženca iz Birgu (Malta).
Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v Neapoly Sykies (Grčija) od 27.6.2016 do 29.6.2018
Kratek opis: Namen dogodka je bil predstaviti lokalne in nacionalne politike povezane z vključevanjem migrantov, s posebnim poudarkom na percepciji lokalnih prebivalcev, ko gre za spodbujanje demokratične udeležbe migrantov. Občina gostiteljica je organizirala več sestankov, seminarjev in odprtih pogovorov s strokovnjaki in nevladnimi organizacijami in drugimi institucijami: Ministrstvo za migracijske politike UNHCR, predstavitev lokalnih projektov povezanih z vključevanjem migrantov v šole. Organizirana je bila tudi seja z namenom razprave o odnosih med migranti in lokalnimi oblastmi, Svetom za integracijo imigrantov. Partnerji so razpravljali tudi o sprejemanju Statuta s strani občinskih svetov.

6
Dogodek 7
Udeležba: Na prireditvi je sodelovalo 50 državljanov, med njimi 7 udeležencev iz mesta Gioiosa Ionica (Italija), 2 udeleženca iz mesta Santa Pola (Španija), 2 udeleženca iz mesta Erdut (Hrvaška), 2 udeleženca iz Neapoly Sykies (Grčija), 1 udeleženec iz Lousade (Portugalska) in 3 udeleženci iz Birgu (Malta).
Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v Novem mestu (Slovenija) od 10.3.2018 do 10.5.2018
Kratek opis: Namen dogodka je bil spoznati lokalne in nacionalne deležnike, ki se ukvarjajo z migracijskimi politikami v Sloveniji in razpravljati o širitvi mreže. Mestna občina Novo mesto je organizirala več delovnih sestankov in srečanj z namenom izmenjave mnenj, dobrih praks in spodbujanja razprave med partnerji: srečanje z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRCSAZU, Mirovnim inštitutom, Zavodom za zaposlovanje, Rdečim križem, Službo vlade za podporo in integracijo migrantov. Udeleženci so se seznanili tudi z integracijskimi politikami v šolski sistem, delom lokalnih nevladnih organizacij in azilnim domom v Sloveniji.

7
Dogodek 8
Udeležba: Na prireditvi je sodelovalo 61 državljanov, od tega 2 udeleženca iz mesta Novo mesto (Slovenija), 4 udeleženci iz mesta Santa Pola (Španija), 2 udeleženca iz mesta Erdut (Hrvaška), 3 udeleženci iz Neapoly Sykies (Grčija), 1 udeleženec iz Lousade (Portugalska) in 3 udeleženci iz Birgu (Malta).
Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v Gioiosa Ionica (Italija) od 04.12.2018 do 12.05.2018 Kratek opis: Uradna ustanovitev Združenja Solida (podpis akta o ustanovitvi) in organizacija prve generalne skupščine Združenja. Organizacija zaključne konference, ki je predstavila združenje in rezultate projekta.

8

 

Info for the website.pdf

E-Pubblication.pdf

 

Poster

 

nazaj