Izdane odločbe za NUSZ

datum: 29. 03. 2019

Sporočamo, da so bile za leto 2019 izdane odločbe o odmeri Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za dodatna pojasnila se lahko zavezanci zglasite na sedežu Mestne občine (Seidlova cesta 1, I. nadstropje, soba št. 22), kontaktna oseba je Polona Lumpert.

Informacije so na voljo tudi prek telefonske številke 07/ 39 39 224 ali na e-naslovu: polona.lumpert@novomesto.si. Podatki na ravni občine bodo dostopni tudi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

nazaj