vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe

datum: 14. 08. 2019

Dolenjski uradni list 22- 2019

Na podlagi spremembe razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto, objavljenega v Dolenjskem uradnem listu, na spletni strani Mestne občine Novo mesto in portalu javnih naročil dne 14. 8. 2019, Mestna občina Novo mesto, (v nadaljnjem besedilu: koncedent), vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju:

- zobozdravstva za mladino v ambulanti OŠ Grm, Mušičeva ulica 2, Novo mesto ter

- zobozdravstva za odrasle v ambulanti na Šmarješki cesti 4, Novo mesto,

in sicer s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 23. 8. 2019, do 23. 59 ure, ali osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do 23. 8. 2019, do 14. ure.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Kontaktna oseba koncedenta je Mateja Jerič, (tel. št. 07/39 39 250, elektronski naslov: mateja.jeric@novomesto.si).

 

Mag. Gregor Macedoni

             župan, l. r

Povezane novice

14. avgust

Sprememba razpisne dokumentacije za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto

Mestna občina Novo mesto, na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12...

več >

02. avgust

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstva za mladino in odrasle v Mestni občini Novo mesto

ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN VLOŽITVE - s priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 20. 8. 2019, do 24. ure, ali osebno v sprejemni pisarni Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo...

več >

nazaj