Javni poziv za sofinanciranje obnove javnih pročelij v mestnem jedru

datum: 17. 02. 2020

Objavljen je javni poziv za sofinanciranje obnove javnih pročelij v delu starega mestnega jedra za leti 2020 in 2021. Namen poziva je spodbujanje razvoja in oživljanje starega mestnega jedra v smislu urejenega zunanjega videza stavb ter vzdrževanje in ohranjevanje kulturne dediščine. Predvidena višina sredstev je 30 tisoč evrov za posamezno leto.

Pisne vloge upravičenci predložijo na naslov Mestna občina Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Za  pravočasne vloge se bodo štele tiste, ki bodo prispele na omenjeni naslov od dneva objave poziva do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. oktobra 2020 in 30. oktobra 2021. Sredstva se prosilcem izplačajo po zaključenih delih in predložitvi zahtevka, najkasneje do določenega datum v javnem pozivu. Vse podrobnosti so na voljo na objavi razpisa.

 

Povezane novice

10. februar
nazaj